SY Abelardo FAO 220-230

Przeznaczenie

 • odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
 • ziarno, kiszonka

Cechy odmiany

 • odmiana o wysokim potencjale plonowania w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 103,4% wzorca
 • plonowanie stabilne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych
 • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
 • najwyższą plenność wykazuje na glebach w dobrej kulturzeę

Warunki uprawy

 • ziarno: 80 000-85 000 szt./ha
 • kiszonka: 85 000-95 000 szt./ha
 • polecana na wszystkie typy gleb

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint/dent
kolba typu flexziarno 
typu flint

Plonowanie

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2022
 • SY Abelardo
 • Wzorzec
Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia COBORU 2018 zlecone przez Syngenta
(10 lokalizacji)
 • SY Abelardo
 • Wzorzec

SY Abelardo – Polowa Prezentacja Odmiany