You are here

 
Szlachetny plon
FAO 220-230
  •  
  •  
 

SY Abelardo

SY Abelardo – Polowa Prezentacja Odmiany

Please accept marketing cookies to see this video.

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

  • odmiana o wysokim potencjale plonowania w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 103,4% wzorca
  • plonowanie stabilne w różnych warunkach klimatyczno-glebowych
  • dobrze znosi stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną
  • najwyższą plenność wykazuje na glebach w dobrej kulturzeę

Ziarno typu flint
ziarno typu pośredniego flint
Kolba typu flex
kolba typu flex

Zalecana obsada i gleba

  • ziarno: 80 000-85 000 szt./ha
  • kiszonka: 85 000-95 000 szt./ha
  • polecana na wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019

Kukurydza SY Abelardo odmiana na ziarno

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia COBORU 2018 zlecone przez Syngenta (10 lokalizacji)

Kukurydza SY Abelardo odmiana na ziarno