You are here

Temperatura a skuteczność zabiegów

Zboża
06.02.2020

Na skuteczność zabiegów ochrony roślin wpływa wiele czynników. Są to między innymi wilgotność powietrza i gleby, opady deszczu czy faza rozwojowa zwalczanych organizmów, zarówno szkodników, patogenów grzybowych, jak i chwastów. Jednak kluczowe znaczenie, wpływające na efektywność wykonywanych zabiegów, ma temperatura.

Temperatura, a skuteczność zabiegów

Wpływ temperatury na skuteczność zabiegów przeciwko chwastom

Najwyższą skuteczność zabiegu przeciwko chwastom uzyskuje się w tzw. temperaturze optymalnej. Informacje na temat temperatur, w jakich środek działa najlepiej, dostępne są na etykiecie preparatu. Dla większości herbicydów przedział temperatur wynosi od 10 do 25°C. Jednakże na wiosnę szczególną uwagę zwraca się na temperatury minimalne, które w przypadku niektórych substancji czynnych mogą oscylować nawet w granicach 0°C. Jest to szczególnie ważne dla upraw ozimych – np. dla pszenicy ozimej osłabionej przez zimowe mrozy, oprysk na chwasty musi być wykonany jak najwcześniej, by nie dopuścić do nadmiernego rozwoju chwastów. Temperatura otoczenia oraz cieczy roboczej wpływa też na jej właściwości. W zbyt niskiej temperaturze mieszania herbicyd może nierównomiernie się rozprowadzić w cieczy roboczej. Z kolei w zbyt wysokiej substancja czynna może odparować, zanim przeniknie do rośliny.

Działanie temperatury na rośliny

Innym, niedającym się zignorować działaniem temperatury, jest jej wpływ zarówno na zachowanie rośliny uprawnej, jak i zwalczanych chwastów. W niskich temperaturach metabolizm roślin przebiega w dużo dłuższym czasie, co powoduje, że substancje czynne wolniej przenikają do wnętrza tkanek i słabiej są rozprowadzane w roślinie. Przy zastosowaniu herbicydów w zbyt niskich temperaturach lub np. po gwałtownym ochłodzeniu, może dość do sytuacji, kiedy roślina pobiera oprysk na chwasty w bardzo małych ilościach i nabiera tolerancji na niego. Dłużej rosnące chwasty nie będą już tak podatne na fitotoksyczny wpływ zabiegu. Jest to groźna sytuacja, ponieważ może doprowadzić do wykształcenia się w roślinie odporności, która w skrajnych przypadkach może zostać przekazana potomstwu.
Drugim zagrożeniem są zbyt wysokie temperatury. W takich warunkach substancja czynna będzie silniej działać, co może być też groźne dla samej rośliny uprawnej. W polskich warunkach temperatury wynoszące ponad 30°C występują już w maju, co zwiększa też ryzyko fitotoksycznego wpływu, jaki będzie miał oprysk na chwasty. W przypadku opóźnionych zabiegów wysokie temperatury występują już dosyć często, a nierzadko towarzyszą im silne nasłonecznienie i susza glebowa. W takich warunkach chwasty wykształcają dodatkowe warstwy ochronnego wosku na liściach, co z kolei utrudnia działanie herbicydów. W tym przypadku konieczne więc będzie dodawanie do cieczy roboczej adiuwantów, które poprawią jej przyleganie do liści. Innym, proponowanym rozwiązaniem jest użycie mieszaniny herbicydów o odmiennych mechanizmach działania lub preparatu zawierającego dwie, lub więcej substancji czynnych. Takie podejście do tematu zwalczania chwastów w trudnych warunkach termicznych powoli na skuteczne ich usunięcie z upraw i ograniczenie możliwych strat.

Ocena: 2.5 (4 głosów)