Podsumowanie 3 webinarów – walka z Covid-19

Zboża
26.08.2020

Rok 2020 przyniósł znaczącą zmianę w zachowaniach i sposobach komunikacji międzyludzkich, a jego przyczyną był wybuch pandemii Covid-19. Przede wszystkim zaobserwować można nagły wzrost wykorzystania w komunikacji mediów elektronicznych, bazujących na dostępie do internetu. Na takie właśnie rozwiązanie postawiła również Syngenta, tworząc serię webinariów i spotkań w konwencji relacji na żywo, które umożliwiły kontakt pomiędzy producentami rolnymi a firmą. ​

Tematyka prowadzonych webinariów

Tematy, które zostały przedstawione w ramach spotkań on-line, obejmowały najważniejsze obecnie problemy, z jakimi borykają się rolnicy.

Webinar „Stop odporności chwastów – fakty i mity” poruszył problematykę związaną z nabywaniem przez chwasty odporności na powszechnie stosowane herbicydy. Jest to poważny, choć w wielu rejonach bagatelizowany problem, skutkujący spadkami uzyskanych plonów upraw polowych. W ramach webinaru przedstawiono rodzaje odporności u chwastów, przykłady grup preparatów, na jakie się one uodparniają oraz zasady doboru preparatów – w taki sposób, by efektywnie zwalczyć chwasty i nie dopuścić do powstania odporności u odmian rosnących na polu.

Kolejny ważny temat to uprawa ziemniaka i czynniki na nią wpływające. Przedstawiona prezentacja rozpoczęła się od zaprezentowania bilansu wodnego na terenie Polski w ciągu ostatnich lat i jego wpływu na uprawy ziemniaka oraz na choroby atakujące jego uprawy. Następnie omówiono najczęściej atakujące tę roślinę choroby i zalecenia dotyczące programu jej ochrony i wykorzystywanych w jego ramach środków ochrony roślin.

W czasie webinaru „Pola Klasy S Live”, który wieńczył projekt: „Pola Klasy S Online”, przedstawiono, wraz z komentarzami, filmy z lustracji pól, na których stosowano technologie firmy Syngenta, zaprezentowano również uprawy pszenicy i jęczmienia ozimego, rzepaku oraz kukurydzy, a także zastosowane odmiany i sposoby prowadzenia ochrony roślin. W czasie webinaru omówiono sytuację na polach, wpływ pogody na efektywność zabiegów ochrony roślin oraz zabiegów regulujących wzrost. Prowadzący skomentowali wpływ warunków pogodowych w obecnym sezonie na prowadzone zabiegi, zarówno regulacji zbóż, jak i ich ochrony przed chorobami i chwastami. Zaprezentowano też nowości odmianowe pszenicy ozimej. Omówiono także sytuację w uprawach rzepaku ozimego i kukurydzy.

W czasie prowadzonych na żywo webinariów można było zadawać prowadzącym pytania – a te dotyczyły najczęściej ochrony roślin, zarówno przed chorobami, jak i przed chwastami. ​

Coś dla spóźnialskich

Webinary obejrzało łącznie około 40 tysięcy użytkowników, a zamieszczone w internecie materiały są cały czas dostępne dla wszystkich chętnych. Każde z wyżej wymienionych webinariów ma swoją stronę internetową na domenie Syngenta.pl, dzięki czemu można zapoznać się ze wszystkimi przedstawionymi materiałami, a także z odpowiedziami na zadawane prelegentom pytania. Prezentacje są też dostępne na popularnej platformie YouTube.