You are here

Jak zwalczać chowacze?

Rzepak
31.03.2022

Chowacze to groźna grupa chrząszczy, która żeruje na różnorodnych uprawach roślin kapustowatych. Szczególnie duże straty powoduje w rzepaku ozimym. Pojawiają się wcześnie, niektóre gatunki już na przedwiośniu. Niezwalczane znacząco obniżają plon. Jak wygląda profilaktyka i zwalczanie chowacza? Jakie insektycydy stosować?

Chowacz brukwiaczek i chowacz czterozębny – groźne gatunki chowaczy

Największe spustoszenie na plantacjach rzepaku powodują dwa gatunki chowaczy: brukwiaczek i czterozębny. Oba gatunki różnią się nieco wyglądem i „zachowaniem”.

  • Chowacz brukwiaczek ma szarawe ciało o długości 3,2-4 mm. Pojawia się na rzepaku już na przedwiośniu, gdy panują temperatury w zakresie 5-7°C (często pod koniec lutego i na początku marca). Żeruje na łodygach, powodując 1-milimetrowe rany. Z początku miejsca ukłuć są śluzowate, z czasem przerastają białą otoczką. Uszkodzone łodygi pękają, a rośliny są bardziej narażone na wystąpienie chorób i ataki innych szkodników. W dodatku rzepak przedwcześnie dojrzewa. Konsekwencją jest osypywanie się nasion i spadek plonu.
  • Chowacz czterozębny – jest nieco mniejszy, osiąga do 3 mm długości. Ma czarne lub niebieskoszare ciało z szarawym odcieniem. Atakuje rzepak po chowaczu brukwiaczku. Najczęściej masowe naloty obserwuje się na przełomie marca i kwietnia. Przypada to na wiosenną regenerację rzepaku do fazy wydłużania pędów. Larwy żerują wewnątrz roślin, prowadząc do deformacji i pękania łodyg, pędów bocznych, ogonków liściowych i szyjek korzeniowych. Straty na skutek żerowania sięgają 20%. Zimują owady dorosłe w ściółce, glebie i resztach roślinnych.

Ponadto znaczenie ekonomiczne mają: chowacz granatek, galasówka i podobnik.

Zwalczanie chowacza – po pierwsze profilaktyka

Do działań profilaktycznych należy m.in. izolacja przestrzenna. Plantacje rzepaku powinno się zakładać w oddali od upraw innych przedstawicieli roślin należących do rodziny kapustowatych. Znaczenie ma regularne zwalczanie zachwaszczenia i usuwanie samosiewów. Ryzyko wystąpienia szkodników, w tym chowaczy, a także chorób zmniejsza się przy stosowaniu zmianowania.

Insektycydy skuteczne w zwalczaniu chowaczy – Karate Zeon

Stosowanie insektycydów poprzedzone jest monitorowaniem populacji szkodników. Oparte są o próg zagrożenia, który dla chowacza brukwiaczka wynosi 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni lub 2-3 chrząszcze na 25 roślinach. Za ekonomiczną szkodliwość chowacza czterozębnego uznaje się 20 owadów w żółtym naczyniu w ciągu 3 dni i 3-6 chrząszczy na 25 roślinach. Zwalczanie chrząszczy wykonuje się w marcu i kwietniu, po zaobserwowaniu nalotów, a jeszcze przed złożeniem jaj. Zabiegi wykonuje się w umiarkowanie ciepłe dni. Warto zwrócić na to uwagę, chodzi nie tylko o maksymalną skuteczność preparatów chemicznych. W okresach chłodu obserwuje się mniejszą aktywność szkodników. Na plantacjach wieloobszarowych chowacze najsilniej żerują na brzegach. Zwalczanie chowacza jest skuteczne przy zastosowaniu Karate Zeon 050 CS. Preparat zawiera lambda-cyhalotrynę. Dawniej korzystano ze środków zawierających tiachlopryd, substancja została jednak wycofana.

Chowacze zwalcza się przy okazji likwidacji słodyszka rzepakowego. Później, w fazie od przekwitania pierwszych kwiatów do fazy pełnego rozwoju łuszczyn konieczne może być ponowienie zabiegu chemicznego. W tym wypadku insektycydy mają za zadanie zwalczyć chowacza podobnika (a przy okazji pryszczarka kapustnika).

Ocena: 5 (1 głos)