Powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy. Jak radzić sobie z chwastami w kukurydzy, czym je zwalczać?

Kukurydza

Chwasty w kukurydzy to nie tylko konkurencja, która może zaszkodzić w początkowym okresie uprawy, ale i zwiększenie ryzyka wystąpienia chorób i szkodników (chwasty są żywicielami wielu z nich). Dlatego tak dużą uwagę poświęca się ograniczeniu zachwaszczenia. Metody chemiczne są dwie: nalistna oraz zabiegi odglebowe. Każda z nich ma swoje wady i zalety, ale o tym później.

Chwasty w kukurydzy – co zagraża uprawom?

Do najgroźniejszych gatunków chwastów w kukurydzy zalicza się m.in. chwastnicę jednostronną, włośnice, perz właściwy, komosę białą, szarłat szorstki, ostrożeń polny, rdesty czy bodziszki. Największe straty w plonowaniu powodują chwasty szybko rosnące (np. szarłat czy komosa). Przykładowo pozostawienie komosy na plantacji w zagęszczeniu 5 roślin na 10 m2 może obniżyć plon ziarna o 5%, a zwiększenie tego zachwaszczenia do 50 roślin na 1m2 to już strata niemal 70% plonu zielonki. Chwasty są zagrożeniem dla kukurydzy w ich początkowej fazie rozwoju. Trzeba pamiętać, że kukurydza ze względu na wymagania cieplne jest wysiewana późno. Jej wzrost początkowy należy do wolnych, a dodatkowym udogodnieniem dla roślin niepożądanych są szerokie międzyrzędzia. Dlatego w celu ograniczenia zachwaszczenia najczęściej stosuje się metodę chemiczną, dającą zakładany poziom ochrony. Gdy mamy odpowiednią ilość wody w glebie popularne są zabiegi odglebowe, ale w latach o mniejszej wilgotności duże znaczenie mają zabiegi powschodowe. Aby były skuteczne, należy zwrócić uwagę na kilka czynników.

Co daje powschodowe zwalczanie chwastów w kukurydzy?

  • Łatwo można oszacować skalę zagrożenia (liczbę chwastów, fazę rozwojową i skład gatunkowy). Im chwasty są mniejsze, tym łatwiej jest je opanować niższymi dawkami herbicydów. W zależoności od składu gatunkowego odpowiednio dobiera się herbicyd. W rezultacie maksymalizuje się skuteczność zabiegu ochronnego.
  • Wybór herbicydów jest duży. To dziesiątki preparatów zawierających jedną, dwie lub trzy substancje aktywne (z grupy około 20 dostępnych), przeznaczone do odchwaszczania kukurydzy. Oczywiście warto stawiać na środki sprawdzone, charakteryzujące się najwyższą skutecznością.
  • Zabiegi powschodowe są najbardziej praktyczne w trakcie okresowej suszy oraz w rejonach z deficytem wody. Zabiegi doglebowe są mocno uzależnione od przebiegu pogody, w tym wilgotności gleby. Przy niedostatku wilgoci ich skuteczność drastycznie spada. Rozwiązaniem są wtedy właśnie rozwiązania typowo nalistne.

Chwasty w kukurydzy muszą być wyeliminowane wystarczająco wcześnie, aby nie stworzyły dużej konkurencji o zasoby i przestrzeń. W normalnych warunkach wilgotnościowych większość chwastów kiełkuje szybko i można pozbyć się ich jednym wczesnym zabiegiem. W ostatnich latach jednak chłodne wiosny z częstymi niedoborami wilgoci powodują, że zachwaszczenie wtórne staje się większym problemem i musimy szukać kompromisu pomiędzy terminem zabiegu fazą rozwojąwą chwastów oraz daborem herbicydu. 

Chwasty w kukurydzy zwalczanie powschodowo – kiedy stosować zabiegi ochronne?

Największe zagrożonie chwasty dla kukurydzy stonowią od jej wschodów do fazy ok. 8-10 liści. Zabiegi powschodowe najczęściej jednak wykonuje się w fazie 3-6 liści. Wtedy najczęściej mamy już większość chwastów skiełkowanych, a jednocześnie nie są one na tyle duże, aby sprawić problemy herbicydom, na które poszczególne gatunki wykazują wysoką wrażliwość. Należy pamiętać, że chwasty duże oraz wchodzące w fazę wzrostu generatywnego mogą nie być już zwlaczane, mimo, że wcześniej nie stanowiły problemu dla danego herbicydu.

Jak i czym zwalczać chwasty w kukurydzy?

Herbicydy dobiera się pod względem składu gatunkowego, fazy rozwojowej kukurydzy i chwastów oraz stopnia zachwaszczenia, Najlepsze rezultaty dają środki ochrony roślin, które zawierają więcej niż jedną substancję czynną. Często wybieraną grupą chemiczną w odchwaszaniu kukurydzy są sulfonylomoczniki, do których zalicza się m.in. nikosulfuron. Substancja ta działa układowo, a pobierana jest głównie przez liście hamując wzrost i rozwój roślin. Częstym obajwem zastosowania nikosulfuronu jest czerwonawe odbarwienie chwastów. Jeszcze popularniejszą substancją herbicydów kukurydzianych jest mezotrion, który pobierany jest przez liście, łodygi i korzenie chwastów. Prowadzi do zahamowania wytwarzania barwników w roślinie, w tym chlorofilu. Charakterystycznym objawem działania jest bielenie roślin. Obie substancje w połączeniu zwalczają większość chwastów dwuliściennych i części jednoliściennych. Przykładem skutecznego preparatu, który zawiera obie te substancje jest Elumis. Zwalcza większość groźnych chwastów w kukurydzy, okres stosowania jest bardzo elastyczny (od fazy 2 do 8 liści), a przy tym jest bezpieczny dla kukurydzy. Elumis stosuje się w dawce 1-1,5 l/ha. Nie ma potrzeby łączenia go z innymi herbicydami. Jeśli zachwaszczenie jest bardzo duże i fazy rozwojowe chwastów są zaawansowane, po prostu zwiększa się dawkę do 1,5l/ha.

Kukurydza należy do roślin o typie fotosyntezy C4, czyli ciepło- i światłolubnej. Dlatego konkurencja ze strony chwastów odbierających przede wszystkim światło drastycznie obniża potencjał plonowania tej uprawy. Chwasty muszą zostać szybko i skutecznie zwalczone w odpowiednim momencie, aby ten potencjał nie został zachwiany.