You are here

Siejesz buraki lub strączkowe po kukurydzy? Jaki produkt chwastobójczy wybrać?

Burak cukrowy
06.02.2020

Zmianowanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ograniczanie liczebności szkodników oraz na porażenia roślin przez patogeny. Płodozmian pozwala na ograniczenie degradacji gleb, a odpowiednio zaplanowany i wykonany przyczynia się wręcz do poprawy jej jakości. Jednym z czynników, które należy brać pod uwagę przy płodozmianie, jest przedplon – w tym to, jakie herbicydy zostały użyte do jego ochrony.

Siejesz buraki i strączkowe po kukurydzy?

W uprawie kukurydzy koniecznie trzeba stosować oprysk na chwasty już w początkowych fazach jej wzrostu. Dlatego też od pierwszych dni wzrostu roślin należy je chronić, zarówno przed chwastami jednoliściennymi, jak i dwuliściennymi. Do ich zwalczania można wykorzystać jeden z szerokiej gamy dostępnych na rynku preparatów. Jednakże obecne warunki klimatyczno-pogodowe stwarzają dużo zagrożeń dla upraw kukurydzy. Są to przede wszystkim wiosenne przymrozki, susze czy podtopienia. Wystąpienie każdego z tych zjawisk może skutkować obumieraniem roślin i koniecznością likwidacji plantacji i szybkiego zasiewu innym gatunkiem roślin uprawnych. Ograniczeniem dla stosowania większości z oprysków na chwasty jest fakt, że gdy pojawi się konieczność likwidacji plantacji, np. na skutek wiosennych mrozów, często jedynymi roślinami, jakie można wysiać, są zboża, trawy lub kukurydza. Związane jest to z faktem, że w glebie pozostają resztki składników aktywnych, które mogą negatywnie wpływać na rośliny następcze z innych rodzin botanicznych. Takimi wrażliwymi roślinami są np. buraki cukrowe lub rośliny strączkowe.

Szczególnie buraki cukrowe są podatne na działanie herbicydów, które muszą być po pierwsze starannie dobrane, a po drugie stosowane w odpowiednich dawkach. Ta wrażliwość jest ważna, ponieważ bardzo często zdarza się, że kiełkujące buraki cierpią z powodu pozostałości niektórych substancji czynnych znajdujących się wciąż w glebie po uprawie przedplonów. Za najlepsze przedplony dla buraka cukrowego uważane są zboża i rośliny strączkowe, jednak coraz częściej jest to również kukurydza, w której często stosowane są herbicydy, będące zagrożeniem dla wschodzącego buraka. Podobnie jest w przypadku roślin strączkowych, których kiełkujące nasiona są wrażliwe na działanie niektórych składników aktywnych.
Negatywne działanie, jakie wykazuje prawie każdy oprysk na chwasty, zależy w dużym stopniu od warunków pogodowych. Nasileniu objawów sprzyjają m.in. susze, ponieważ zmniejsza się wówczas szybkość rozkładu substancji aktywnych w glebie, przez co pozostają one tam przez dłuższy czas i mogą negatywnie wpływać na uprawy w następnym sezonie. Negatywne skutki zalegania resztek oprysków na chwasty w glebie zmniejsza się, stosując zazwyczaj orkę na głębokość co najmniej 20 cm. Jednakże w przypadku uproszczeń uprawowych warto wykorzystać oprysk na chwasty, który nie będzie miał negatywnego wpływu na rośliny następcze, np. Gardo Gold Pack, który stosuje się w fazie od 2 do 4 liści. Zastosowanie takiego preparatu pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której po likwidacji plantacji i wysianiu innego gatunku, dojdzie do zahamowania kiełkowania nasion na skutek działania związków chemicznych pozostających w glebie.

Wybór zestawu Gardo Gold Pack to zmniejszenie ryzyka wystąpienia strat w uprawach następczych i jednocześnie gwarancja posiadania kukurydzy wolnej od chwastów.

Brak głosów