Zaprawa zbożowa a rodzaj zbóż – różnice

Zaprawy nasienne

Zaprawianie nasion zbóż to jeden z najprostszych zabiegów ułatwiających start młodym, dopiero co kiełkującym roślinom. Jednak by zabieg ten zadziałał, koniecznie należy przestrzegać zaleceń producenta co do stosowania poszczególnych zapraw, ponieważ preparaty rejestrowane są dla określonych gatunków zbóż i atakujących je chorób. Zastosowanie złej zaprawy może skutkować nie tylko nieskuteczną ochroną roślin, ale też problemami, które mogą pojawić się w czasie prowadzonych inspekcji, m.in. przez PIORIN.

Zaprawa zbożowa, a rodzaj zbóż

Różnice pomiędzy zaprawami

Na rynku dostępnych jest wiele zapraw nasiennych, a różnice pomiędzy nimi obejmują wiele elementów.

Skład produktu

Każda zaprawa zbożowa zawiera substancje czynne oraz dodatki. Niektóre z nich mają jedną substancję czynną, inne zaś po dwie lub nawet trzy. Niektóre zaprawy zbożowe mimo tego, że zawierają te same ilości substancji czynnych, różnią się także substancjami pomocniczymi. Skutkuje to m.in. zmianą ich właściwości. Na przykład preparat Dividend zawierający 30 g/l difenokonazolu zarejestrowany jest tylko dla pszenicy ozimej, podczas gdy mający tę samą ilość tej samej substancji czynnej Dividend Xtra jest zarejestrowany dla jęczmienia, pszenicy i żyta.

Mechanizmy działania zapraw

Każda zaprawa zbożowa ma swój specyficzny mechanizm działania na komórki grzybów.

Fungicydy wpływają na następujące procesy fizjologiczne:

  • zmiany w przepuszczalności błon komórkowych,
  • zaburzenia w oddychaniu komórkowym,
  • zakłócanie biosyntezy białek, lipidów, steroli i innych związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania komórek grzybowych.

Ze względu na lokowanie się substancji czynnej na zaprawianych nasionach zaprawy można podzielić na:

  • kontaktowe, które pozostają w miejscu ich naniesienia na powierzchni nasion,
  • wgłębne, rozprzestrzeniające się na powierzchni nasion i płytko wnikające w ich pokrywę,
  • układowe, wnikające w głąb tkanek nasiona i tam się rozprzestrzeniające.

Najbardziej efektywne są zaprawy układowe, ponieważ chronią najlepiej nie tylko wysiane nasiona, ale także rozwijające się siewki.

Zwalczane choroby

Różnice pomiędzy zaprawami obejmują także spektrum chorób, przed którymi chronią one poszczególne gatunki zbóż. Również tutaj występują różnice między preparatami. Dobra zaprawa zbożowa zapewni efektywną ochronę przed wieloma chorobami, choć w wielu przypadkach wystarcza, by preparat ochronił przed jedną lub dwiema najgroźniejszymi chorobami. W przypadku pszenicy liczba chorób, przed którymi chronią zaprawy, sięga pięciu-sześciu, podczas gdy w przypadku innych upraw i preparatów są to pojedyncze choroby zbóż. Dla przykładu zaprawa zbożowa Omnix Power ochroni przed pleśnią śniegową zbóż i traw pszenżyto ozime, a owies przed głownią pylącą.

Gatunki zbóż

Konkretna zaprawa zbożowa zarejestrowana jest dla określonych gatunków zbóż, często wielu naraz. Na przykład preparaty, takie jak: Maxim® Power, Celest Power, Omnix Power czy Certicor, zarejestrowane są dla następujących zbóż: jęczmień jary, jęczmień ozimy, owies, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime. Z kolei Dividend zarejestrowany jest tylko dla pszenicy ozimej, a Dividend Xtra dla jęczmienia, pszenicy i żyta.

Z tych względów wybierając preparat, koniecznie trzeba sprawdzić na etykiecie rejestracyjnej, jakie zboża, przed jaką chorobą można chronić z użyciem danej zaprawy. Kupując zaprawę, nie wolno sięgać po pierwszą lepszą z półki, ponieważ użycie niewłaściwej zaprawy będzie skutkowało słabą ochroną zasiewów. Zwiększy to ryzyko rozwoju chorób grzybowych, które zniszczą rośliny, zanim będzie można wykonać tradycyjny zabieg fungicydowy.