Jak temperatura i opady wpływają na opryski?

Herbicydy

Oprysk na chwasty jest jednym z kluczowych zabiegów ochrony roślin. Jego skuteczność zależy od kilku czynników, wśród których bardzo istotnymi są: dobór substancji czynnej, warunki pogodowe przed, w trakcie i po wykonaniu zabiegu. Rzadko kiedy pogoda jest optymalna, szczególnie późnym latem i jesienią, a zabiegi z reguły wykonywane są w „okienkach” między pojawianiem się niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Czy można pryskać po deszczu? Warto dowiedzieć się, jak pogoda wpływa na zabiegi wykonywane niekreślonymi grupami preparatów.

Jak temperatura i opady wpływają na opryski

Znaczenie warunków atmosferycznych dla skuteczności zabiegu

Częstym błędem popełnianym przez plantatorów jest zaniedbywanie wpływu temperatury na skuteczność zabiegu. Wynika to zazwyczaj z niedokładnego zapoznania się ze specyfikacją herbicydu. Informacja o tym, w jakich warunkach powinien być używany preparat, by jego działanie było efektywne i jednocześnie nie zaszkodziło uprawom jest niezwykle istotna, dlatego warto zwrócić na nią szczególną uwagę. Parametr, na którym należy się skupić w pierwszej kolejności to minimalna temperatura stosowania herbicydów, czyli temperatura powietrza lub gleby, która musi utrzymywać przez co najmniej kilka godzin dziennie (w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu), by aplikowany oprysk na chwasty był skuteczny.

Oprysk na chwasty – temperatura:

  • Optymalna temperatura zastosowania oprysku na chwasty zwykle oscyluje w granicach 10-25°C. Pod tym względem są mniej wymagające od fungicydów.
  • W poszczególnych grupach substancji aktywnie czynnych zakres może się nieco różnić. Herbicydy z grupy fenoksykwasów (np. 2,4-D) wymagają minimalnie 8°C, a sulfonylomocznikom wystarczy nawet 6-8°C.
  • W niskich temperaturach bardzo dobrze radzą sobie m.in. chlorotoluron i prosulfokarb.

Stosowanie preparatów w zbyt niskiej temperaturze

Niska temperatura nie jest sprzymierzeńcem herbicydów. Użycie preparatu w chłodne dni skutkuje obniżoną skutecznością lub wręcz brakiem działania na chwasty! Stosowanie preparatów w zbyt niskiej temperaturze może mieć także niszczycielski wpływ na uprawy. Najpowszechniejszym efektem niepożądanym jest zahamowanie wzrostu zboża, na skutek synergistycznego wpływu substancji czynnej i niskiej temperatury.

W przedwschodowej ochronie zbóż przed chwastami, kiedy stosowane są preparaty doglebowe, kluczowe znaczenie ma temperatura gleby oraz jej wilgotność. By doglebowy oprysk na chwasty był skuteczny, teamperatura podłoża musi być wyższa od minimalnej temperatury wschodu chwastów. W niższej temperaturze chwasty nie zaczną kiełkować, a tym samym zabieg będzie nieskuteczny.

Skutki wysokich temperatur

Zbyt wysoka temperatura podczas stosowania herbicydów często skutkuje wystąpieniem efektów ubocznych na roślinach uprawnych. Do najczęstszych z nich należą uszkodzenia, takie jak chlorozy czy nekrozy nadziemnych części roślin, prowadzące nierzadko do zniszczenia całych roślin.

Kiedy wysoka temperatura stosowania herbicydów towarzyszy niskiej wilgotności powietrza, może dojść do bardzo szybkiego odparowywania wody oprysku z powierzchni liści i krystalizacji substancji czynnej na ich powierzchni, co ogranicza jego wnikanie do wnętrza tkanek rośliny i obniża jego skuteczność. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza aktywują w roślinach mechanizmy obrony przed suszą, szczególnie wytwarzanie na liściach grubszej warstwy kutikuli, która utrudnia przenikanie związków chemicznych do wnętrza liści. Ponadto w wysokiej temperaturze może wystąpić odparowanie oprysków zawierających substancje czynne, ich ponowne skroplenie a następnie przeniesienie na odległość nawet kilkuset metrów od miejsca wykonania – na uprawy, które mogą być wrażliwe na określoną substancję czynną. Może to doprowadzić nawet do ich całkowitego zniszczenia.

Znaczenie opadów. Minimalny czas od oprysku do deszczu.

Drugim, kluczowym zabiegiem wpływającym na skuteczność zabiegów ochrony roślin, jest wilgotność gleby oraz opady atmosferyczne w czasie zabiegu. Ta pierwsza jest szczególnie ważna dla efektywnego działania herbicydów doglebowych. Niedobory wody w glebie utrudniają transfer substancji czynnych do rozwijających się liścieni i korzeni, a suche podłoże silnie absorbuje cząstki substancji czynnej herbicydu, ograniczając jego działanie. Ponadto susza opóźnia wschody chwastów i wydłuża je w czasie. Często skutkuje to koniecznością wykonania dodatkowego zabiegu przeciw chwastom.

Także intensywne lub długotrwałe opady deszczu, szczególnie krótko po oprysku, stanowią zazwyczaj zagrożenie dla skuteczności zabiegów. W przypadku preparatów doglebowych powodują wymywanie substancji czynnej w głąb gleby, poza zasięg korzeni chwastów. Z kolei w przypadku zabiegów nalistnych opady deszczu mogą spowodować zmycie z nich związków aktywnych do gleby, co skutkuje całkowitym zniweczeniem zabiegu. Dlatego najlepiej by było, gdyby czas od oprysku do deszczu wynosił przynajmniej kilka godzin (tylko u niektórych pestycydów jest skrócony). Zależy to od cech substancji aktywnie czynnej zawartej w danym preparacie. Przykładowo dla nikosulfuronu wynosi on 2 godziny, dla rimsulfuronu 4 godziny, a dla 2,4-D minimum 8.

Czy można pryskać na rosę?

Środki ochrony roślin można stosować na krótko przed nadejściem rosy, czyli gdy zaczyna nachodzić na rośliny. Natomiast wykonanie zabiegu ochronnego przy pełnej rosie obniża jego skuteczność.

Znajomość działania czynników, takich jak warunki atmosferyczne i temperatura stosowania herbicydów, to jedne z elementów prawidłowego i efektywnego wykonania zabiegu. Dlatego tak ważne jest, by przed wykonaniem oprysku zapoznać się z etykietą i zawartą na niej instrukcją stosowania preparatu. Obecnie jest to znacznie prostsze, dzięki internetowym platformom wspomagającym rolników w ich działaniach.

Średnia ocena: 2.8 (50 głosów)