Stonka i mszyce już w blokach startowych – przygotuj się – szkodniki w ziemniakach nadchodzą

Aktualności

Ze względu na ocieplenie klimatu, które zauważamy w ostatnich latach, coraz większym zagrożeniem w uprawie ziemniaków są stonka ziemniaczana i mszyce. W roku 2023 wiele plantacji nasiennych zostało zdyskwalifikowanych z powodu właśnie porażenia wirusami, które przenoszą mszyce. Również w ziemniakach do przetwórstwa: frytki, chipsy, przetwory, niekorzystne jest porażanie wirusami, szczególnie PVY i PRLV, które powodują nekrozy w bulwach. Natomiast jeśli chodzi o stonkę ziemniaczaną, to najbardziej szkodliwe są larwy pierwszego pokolenia oraz chrząszcze, które przezimowały. Stonka początkowo zasiedla obrzeża pól, a później wędruje w głąb plantacji ziemniaków i wyżera w liściach małe otworki, następnie całe liście doprowadzając w ekstremalnej sytuacji do gołożerów, które występują najczęściej placowo. Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej roślin ziemniaka prowadzi do obniżenia plonu.

Zwalczanie stonki uzależnione jest w znacznym stopniu od rozkładu temperatury panującej w okresie rozwoju szkodnika. Sprzyjające warunki dla rozwoju stonki ziemniaczanej to niewielkie opady deszczu oraz temperatura około 25oC. Wtedy szkodnik szybko się rozwija, np. larwy wylęgają się z jaj już po 5 dniach. Początek wylotu zimujących chrząszczy rozpoczyna się zazwyczaj w czasie kwitnienia mniszka oraz lilaka pospolitego, składanie jaj to czas przekwitania sosny oraz kwitnienie lipy, a wylęg larw przypada na okres pełni kwitnienia bzu czarnego. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych (głównie niższa temp.) szkodnik rozmnaża się powoli, co powoduje, że na plantacji w jednym czasie mogą znajdować się wszystkie stadia rozwojowe stonki. Utrudnia to jej zwalczanie, ponieważ stosowane insektycydy mają ograniczony okres działania i mogą być nieskuteczne na wszystkie stadia. Próg szkodliwości dla stonki przy tzw. „niewielkich stratach plonu” to 15 larw lub złoże jaj, a dla „istotnych strat ekonomicznych” – 60 larw na roślinie. Najlepsze efekty zwalczania chemicznego stonki uzyskuje się w okresie masowego pojawu larw trzeciego podstadium. Wcześniejsze opryski są niecelowe, szczególnie gdy temperatura jest niekorzystna dla rozwoju szkodnika, a na roślinach znajdują się tylko liczne złoża jaj, których zazwyczaj preparaty nie niszczą.

Stonka i mszyce już w blokach startowych - Voliam

Do zwalczania stonki ziemniaczanej dobrym rozwiązaniem jest Voliam, zawierający substancję aktywną chlorantranilipropl, który stosujemy w dawce 50 - 62,5 ml/ha. Wyższą z zalecanych dawek stosujemy w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej. Zabieg można wykonać po wystąpieniu szkodnika, 2x w sezonie, nie później niż do początku fazy kwitnienia, pamiętając, aby stosować przemiennie z innymi insektycydami dostępnymi na rynku o odmiennym mechanizmie działania.

Voliam poprzez swoje właściwości fizyczne i chemiczne oraz wysoką aktywność owadobójczą zapewnia długotrwałą kontrolę szkodników i wyjątkową ochronę upraw. Szybkie zaprzestanie żerowania larw zapewnia niemal natychmiastową ochronę roślin.

  • Wczesna, niezawodna kontrola, nawet w bardzo wczesnym stadium larwalnym.
  • Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie, kontaktowo i żołądkowo na szkodnika.
  • Stosowany w niskich dawkach w czasie składania jaj, zapobiega wzrostowi populacji szkodników.
  • Odporność na zmywanie i wysoka fotostabilność.
  • Wysoka wydajność w szerokim zakresie temperatur – nawet powyżej 25 °C.
  • Krótki okres karencji 14 dni.
  • Bezpieczny dla upraw, owadów pożytecznych i konsumentów.

Zwalczanie mszyc na plantacjach ziemniaków ma istotne znaczenie ze względu na przenoszone przez nie wirusy, a nie bezpośrednio z ich dużą liczebnością i wysysaniem ogromnych ilości soków z roślin, jak to jest w przypadku innych roślin. W Polsce najpopularniejsze to: Aphis nasturtii – mszyca szakłakowo-ziemniaczana oraz Myzus persicae – mszyca brzoskwiniowa.

Stonka i mszyce już w blokach startowych - stonka - chrząszcze
Stonka ziemniaczana: chrząszcze
Stonka i mszyce już w blokach startowych - stonka - jaja
Stonka ziemniaczana: jaja
Stonka i mszyce już w blokach startowych - stonka - larwy
Stonka ziemniaczana: larwy Mszyce
Stonka i mszyce już w blokach startowych - mszyce
Mszyce

Spośród dostępnych na rynku preparatów bardzo dobre rezultaty w walce z mszycami
dają insektycydy Afinto i Karate Zeon. Preparat Afinto zawierający flonikamid o działaniu
w roślinie translaminarnym i układowym, w dawce 0,16 kg/ha, wykazuje bardzo szybkie działanie.
Żerowanie mszyc ustępuje już po 30 minutach, a śmierć owadów po 2-5 dniach. Działa na osobniki
dorosłe jak i formy niedojrzałe. Skuteczność zabiegu utrzymuje się do 3 tygodni po oprysku. Afinto
idealnie wpisuje się w programy integrowanej ochrony i produkcji ziemniaków, ponieważ nie wpływa
negatywnie na pożyteczne populacje roztoczy i stawonogów.

Stonka i mszyce już w blokach startowych - populacja żywych mszyc

Karate Zeon na roślinach działa powierzchniowo i można go stosować 2x w sezonie w dawce
0,16-0,2 l/ha na mszyce i w dawce 0,12-0,16 na stonkę ziemniaczaną. Dzięki zawiesiny kapsuł w cieczy
do rozcieńczania wodą (CS), jest bardzo skuteczny (działa w ciągu 20 minut) na szkodniki działając
kontaktowo i żołądkowo.

Dr hab. Katarzyna Rębarz, Syngenta

Stonka i mszyce już w blokach startowych - Pryśnij z Syngenta