You are here

Tern® 750 EC – nowa rejestracja w buraku cukrowym!

Newsy
08.07.2022

W ostatnich latach plantatorzy buraka cukrowego spotykają się z problemem znikania z rynku substancji czynnych, których zastosowanie w ograniczaniu agrofagów, w przypadku wielu plantacji, okazywało się bardzo często kluczowe.

Wybór skutecznych substancji czynnych służących ograniczaniu agrofagów powodujących choroby musi każdorazowo przynosić maksymalny zysk w postaci wysokiej skuteczności zwalczania przy jednoczesnym szerokim oknie zastosowania.

Nową rejestrację w uprawie buraków cukrowych od 2022 roku zyskał oparty o fenpropidynę Tern® 750 EC. Ta należąca do grupy chemicznej morfolin substancja czynna jest doskonałym partnerem do mieszanin. W mieszaninach zbiornikowych, fenpropidyna przyspiesza wchłanianie triazoli przez liście. Tym samym, dzięki efektowi synergii, fenpropidyna wzmacnia działanie triazoli i zwiększa skuteczność zabiegu. Dzięki swoim właściwościom fizyko-chemicznym, szybko przemieszcza się wewnątrz chronionych organów rośliny.

Tern® 750 EC - nowa rejestracja w buraku cukrowym - wykresTern® 750 EC, jest doskonałym uzupełnieniem programów ochrony, dzięki czemu mamy możliwość uzyskać bardzo wysoką skuteczność przeciw chwościkowi i poszerzyć pulę naszych rozwiązań o nową grupę chemiczną, która dodatkowo poza chwościkiem pozwoli ograniczyć mączniaka prawdziwego, ramularię oraz rdzę.