You are here

Syngenta Liderem Zrównoważonego Rolnictwa i Produkcji Żywności – konferencja Sustainable Economy Summit

Newsy
12.10.2021

7 października 2021 r. w Warszawie odbyła się VII edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”. Jest to wydarzenie skupiające liderów biznesu, którzy dzięki twórczej dyskusji z przedstawicielami świata nauki oraz wymianie poglądów wytyczają nowe ścieżki rozwoju w zrównoważonej gospodarce. Celem konferencji jest promowanie i podkreślenie znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Tegoroczna edycja skupiła się m.in. na gospodarce obiegu zamkniętego oraz odpowiedzialności środowiskowej i klimatycznej biznesu. W panelu poświęconym zrównoważonemu rolnictwu i produkcji żywności wziął udział prezes firmy Syngenta Polska, Marek Łuczak. Podczas panelu dyskutowano między innymi o Zielonym Ładzie i wyzwaniach, jakie niesie dla rolnictwa. Mowa była także o nowych, przyjaznych środowisku technologiach w rolnictwie, w tym digitalizacji.

Konferencja Sustainable Economy Summit - odebranie nagrody

Podczas wieczornej gali Marek Łuczak w imieniu Syngenty odebrał nagrodę „Diament Sustainable Economy” w kategorii Lider Zrównoważonego Rolnictwa i Produkcji Żywności za projekt Operation Pollinator. Jest to międzynarodowy program na rzecz wspierania bioróżnorodności, w ramach którego Syngenta od 20 lat przekazuje rolnikom, pszczelarzom i innym zainteresowanym stronom bezpłatne mieszanki nasion kwiatów polnych i roślin miododajnych.  W ten sposób pomaga optymalnie zagospodarować pasy brzeżne pól, obszary o niskiej urodzajności i tereny wokół pasiek poprzez tworzenie łąk kwietnych. Łąki te pozwalają odbudować lokalną populację owadów zapylających, przyczyniając się do poprawy wydajności i jakości upraw dzięki bardziej efektywnemu zapylaniu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji i gali na kanale YouTube jej organizatora, Executive Club.

Konferencja Sustainable Economy Summit - Marek Łuczak