Plon na 5 ton? Zadbaj o rzepak jesienią!

Aktualności

 

Plon na 5 ton? Zadbaj o rzepak jesienią!

Jesienne zabiegi ochrony rzepaku są kluczowym czynnikiem pozwalającym osiągnąć wysokie plony. Dbałość o plantację jesienią, zapewni roślinom dobre warunki zimowania i lepszy start wiosną. Dlatego właśnie teraz, gdy większość rzepaków osiągnęła fazę 4 liści jest idealny moment na zastosowanie fungicydu i regulatora rzepaku w jednym.

Co jednak zrobić w sytuacji, gdy siew rzepaku był opóźniony, a wschody rzepaku są nierównomierne? W podjęciu decyzji pomogą wyniki prowadzonych przy współpracy z UTP w Bydgoszczy badań porównawczych preparatów fungicydowych do ochrony rzepaku.

Wpływ różnych regulatorów zastosowanych w fazie BBCH 16-17 na wysokość roślin rzepaku *

Lp. Kombinacja Dawka [l·ha-1] Termin zabiegu [BBCH] Wysokość roślin rzepaku
Wysokość [cm] Skuteczność [%]
1 Kontrola - - 36,00 -
2 Toprex 375 SC 0,3 16-17 30,10 -16,4
3 Protiokonazol + tebukonazol 0,75 16-17 34,75 -3,5
4 Metkonazol + chlor. mepikwatu 1,0 16-17 22,85 -36,5
5 Tebukonazol 0,75 16-17 35,80 -0,6

Wysokość roślin to jeden z najbardziej efektownych wyników regulacji wzrostu rzepaku przez fungicydy jesienne. Czy jednak jest ona jednocześnie efektywna? Otóż nie - dobrze zregulowany rzepak nie powinien tylko się „rozkładać” na ziemi, ale dalej przyrastać, jeśli chodzi o średnicę korzenia czy liczbę liści. Jeśli te parametry byłyby zachwiane oznacza to, że roślina nie poddaje się regulacji, ale wpada w stres, spowodowany fitotoksycznym działaniem środka. Objawy takiego stanu reczy możemy często zaobserowwać gołym okiem poprzez fioletowe zabarwienie młodych liści. Świadczy to o zablokowaniu pobierania asymilatów, które są roślinie niezbędne do bezpiecznego przezimowania.

 

Plon na 5 ton? Zadbaj o rzepak jesienią - Toprex


Fot.1 Rzepak po zastosowaniu Toprex**

Bardzo ważnym atutem Toprexu jest jego wyjątkowe działanie: preparat silnie ogranicza wyniesienie pąka wierzchołkowego, natomiast w odróżnieniu do innych środków „nie skraca liści”. Za wzrostem liczby liści w rozecie idzie efektywniejsza fotosynteza, a w konsekwencji lepiej rozwinięty system korzeniowy o grubszej szyjce korzeniowej. Fakt ten nabiera szczególnego znaczenia na słabszych stanowiskach, tam gdzie siewy były opóźnione, a plantacje nie są wyrównane.  Toprex jest w pełni bezpieczny dla roślin - nie hamuje wzrostu  rzepaku tylko wspiera zachodzące w nim procesy, aby rośliny jeszcze intensywniej gromadziły asymilaty, dzięki czemu zwiększa się ich zimotrwałość.

 

Plon na 5 ton? Zadbaj o rzepak jesienią - produkt porównawczy


Fot.2 Rzepak po zastosowaniu innego standardu rynkowego**

Wpływ różnych regulatorów zastosowanych w fazie BBCH 16-17 na liczbę liści roślin rzepaku*

Lp. Kombinacja Dawka [l·ha-1] Termin zabiegu [BBCH] Skuteczność fungicydów
Liczba liści Skuteczność [%]
1 Kontrola - - 8,80 -
2 Toprex 375 SC 0,3 16-17 10,50 19,3
3 Protiokonazol + tebukonazol 0,75 16-17 9,45 7,4
4 Metkonazol + chlor. mepikwatu 1,0 16-17 9,05 2,8
5 Tebukonazol 0,75 16-17 9,05 2,8

Wpływ różnych regulatorów zastosowanych w fazie BBCH 16-17 na grubość szyjki korzeniowej roślin rzepaku *

Lp. Kombinacja Dawka [l·ha-1] Termin zabiegu [BBCH] Grubość szyjki korzeniowej
Grubość [mm] Skuteczność [%]
1 Kontrola - - 8,26 -
2 Toprex 375 SC 0,3 16-17 9,19 11,3
3 Protiokonazol + tebukonazol 0,75 16-17 8,38 1,5
4 Metkonazol + chlor. mepikwatu 1,0 16-17 8,30 0,5
5 Tebukonazol 0,75 16-17 8,41 1,9

Powyższe wyniki jednoznacznie wskazują, że spośród wszystkich testowanych rozwiązań tylko Toprex zachowuje doskonały balans, jako regulator wzrostu w rzepaku ozimym. Nie blokuje rośliny, a ukierunkowuje i pobudza jej rozwój w stronę rozwoju systemu korzeniowego oraz dodatkowych liści. Grubszy i lepiej rozwinięty korzeń to gwarancja dobrego startu na wiosnę, w szczególności na mozaikowych glebach Polski, które często dotyka susza. Toprex w dawce 0,3 l/ha jest gwarancją bezpiecznej i efektywnrj regulacji w każdych warukach. Ponadto skutecznie  zwalcza najgroźniejsze choroby rzepaku, takie jak sucha zgnilizna rzepaku, czerń krzyżowych i szara pleśń.

*Źródło: Badania pod kierunkiem dr Lemańczyka -Bydgoszcz 13.12.2015
** Źródło: doświadczenie własne Syngenta.