You are here

AgroLider

Agrolider Tomasz Kruszewski

 • Uprawa: Pszenica ozima, rzepak ozimy, kukurydza
 • Szczepanki, pow. grudziądzki, woj. kujawsko-pomorskie
 • Opiekun Syngenta: dr Grzegorz Waleryś
 

Szczepanki

 

woj. kujawsko-pomorskie

 

Struktura zasiewów:

 • Pszenica ozima: 94 ha
 • Rzepak ozimy: 70 ha
 • Kukurydza: 74 ha

Testowane odmiany w sezonie 2020-2021 z zastosowaniem ochrony Syngenta

Odmiany:

 • Rzepak ozimy: SY Glorietta (RNX 3743)
 • Pszenica ozima: SY Landrich

Środki ochrony roślin:

 • Boxer 800 EC + Cayman Pro BBCH 10-13
 • Moddus Start 250 DC + CCC (0,3 + 0,5) BBCH 30-31
 • Elatus Era BBCH 37-39
 

Relacje z pól:

 
 

Doświadczenia prowadzone przez: Agrolider Tomasz Kruszewski

Wybierz z listy poniżej po lewej, doświadczenie by poznać jego szczegóły i zastosowane środki ochrony Syngenta.

Lista doświadczeń w gospodarstwie:
 

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa rzepaku ozimego, odmiana SY Glorietta (RNX 3743)

 • Obsada: 54.2 szt./m²
 • Siew: 24.08.2020
 
 
Siew: 24.08.2020
Data lustracji: 27.10.2020
Opis: W okresie siewu dobre warunki wilgotnościowe gleby sprzyjały wschodom roślin. W dniu lustracji 24 października osiągnęły średnio 11 liści w rozecie. W okresie wegetacji odnotowano silne naloty śmietki kapuścianej i uszkodzenia ponad 30% korzeni na każdej odmianie. Na odmianach widoczna chloroza najstarszych liści - objawy braku makroskładników.

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa pszenicy ozimej, odmiana SY Landrich

 • Obsada: 348 szt./m²
 • Siew: 28.09.2020
 • Planowana ochrona:
  Boxer 800 EC + Cayman
  Moddus Start 250 DC + CCC
  Elatus Era
 
 
Siew: 28.09.2020
Data lustracji: 27.10.2020
Opis: Faza BBCH 15/21.
Opis: Termin zabiegu: Zabieg mieszaniną zbiornikową Boxer + Cayman Pro wykonano w fazie 3 liścia pszenicy ozimej. Po 4 tyg. oceniono skuteczność zwalczania chwastów - gatunki zwalczane: samosiewy rzepaku, bodziszek, maruna, chaber, fiołek, rdesty – uzyskano wysoką skuteczność Mieszanina herbicydów w warunkach wysokiej wilgotności gleby w październiku wykazała objawy fitotoksyczności na 1 liści – żółknięcie i bielenie blaszek – miały one charakter przemijający.
Opis: Pszenica ozima odmiany Landrich – blok kontroli herbicydowej i zabiegu Boxer + Cayman Pro.
Opis: Po zabiegu Boxer 1,5 + Cayman Pro 1,43 – widoczne były objawy wysokiej skuteczności 4 tyg. po zabiegu.
Opis: Pas widocznego działania nieselektywnego podwójnej dawki mieszaniny zbiornikowej Boxer 1,5 + Cayman Pro 1,43 l/ha.
Opis: Objawy nieselektywnego działania mieszaniny zbiornikowej Boxer 1,5 + Cayman Pro 1,43l/ha.

Produkt Boxer 800 EC

Zastosowanie produktu Boxer w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 27.10.2020
 • Odmiana: SY Landrich
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 27.10.2020
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej w dniu wykonania zabiegu produktem Boxer+Cayman Pro.
Zabieg mieszaniną zbiornikową Boxer + Cayman Pro wykonano w fazie 3 liścia pszenicy ozimej.
Po 4 tyg. oceniono skuteczność zwalczania chwastów - gatunki zwalczane: samosiewy rzepaku, bodziszek, maruna, chaber, fiołek, rdesty – uzyskano wysoką skuteczność.
Mieszanina herbicydów w warunkach wysokiej wilgotności gleby w październiku wykazała objawy fitotoksyczności na 1 liści – żółknięcie i bielenie blaszek, miały one charakter przemijający.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej odmiany SY Landrich – blok kontroli herbicydowej i zabiegu Boxer + Cayman Pro.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej odmiany SY Landrich – blok kontroli herbicydowej i zabiegu Boxer + Cayman Pro.
Data lustracji: 11.12.2020
Opis: Lustracja poletek z pszenicą ozimą 11.12.2020.
Opis: Po zabiegu Boxer 1,5 +Cayman Pro 1,43 – widoczne były objawy wysokiej skuteczności 4 tyg. po zabiegu.
Opis: Pas widocznego działania nieselektywnego podwójnej dawki mieszaniny zbiornikowej Boxer 1,5 + Cayman Pro 1,43 l/ha.
Opis: Objawy nieselektywnego działania mieszaniny zbiornikowej Boxer 1,5 + Cayman Pro 1,43l/ha.

Zastosowanie produktu Moddus Start 250 DC w uprawie pszenicy ozimej

 • Data zastosowania produktu: 30.04.2021
 • Odmiana: SY Landrich
 • Uprawa: Pszenica ozima
Data lustracji: 30.04.2021
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej przed wykonaniem zabiegu produktem Moddus Start.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej przed wykonaniem zabiegu produktem Moddus Start.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej przed wykonaniem zabiegu produktem Moddus Start.
Zbliżenie na roślinę pszenicy ozimej. Przekrój źdźbła głównego – widać pierwsze kolanko.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej – porównanie kontroli do pola, gdzie zastosowany został Moddus Start.
Data lustracji: 22.06.2021
Opis: Pszenica ozima w fazie początku nalewania ziarna – efekt zabiegu regulacji.
Data lustracji: 05.07.2021
Opis: Efekt zabiegu Moddus Start w pszenicy ozimej, różnica w grubości źdźbeł - 2 międzywęźla, 1 cm dla sumy 10 źdźbeł.
Opis: Efekt zabiegu regulacji Moddus Start – wyraźne różnice w wysokości roślin i grubości źdźbeł – ocena w okresie dojrzewania.
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej – porównanie kontroli do pola, gdzie zastosowany został Moddus Start.
Opis: Pszenica ozima w okresie dojrzałości mleczno-woskowej – efekt zabiegu regulacji Moddus Start.

Opinia Agrolidera

Wegetacja wiosną 2021 roku po ruszeniu wegetacji nie sprzyjała wzrostowi i krzewieniu się pszenicy ozimej, bo kwiecień był bardzo mokry. Zimny i wilgotny kwiecień zmuszał do wykonywania korekty opóźnionych zabiegów zwalczania chwastów jedno i dwuliściennych, tj. miotły zbożowej, fiołków, przytuli, jasnot, maruny.

Zabiegi regulacji też były przesuniętę na koniec m-ca kwietnia kiedy pszenica ozima osiągnęła fazę BBCH 30 końca krzewienia.

W okresie maja pogoda znacznie się poprawiła, łan po zabiegu Moddus Start + CCC był bardzo dobrze rozkrzewiony więc w okresie liścia flagowego zrobiłem zabieg 2 skracania dokłosia, który się sprawdził i łan był stojący do końca wegetacji.