You are here

Amistar 250 SC | Syngenta

Nowoczesne rozwiązanie dla liderów

Amistar 250 SC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

Zastosowania

Środek grzybobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i systemicznym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych.

Substancje czynne

250 g azoksystrobiny (związek z grupy strobiluryn) w 1 litrze środka.