Atuva® Łubin

Atuva Łubin

Co wyróżnia Atuva?

  • Możliwość siewu do 30 dni po zaprawianiu
  • Najwyższa zdolność wiązania azotu
  • Wysoka trwałość produktu
  • Pełna kompatybilność z zaprawą Maxim® 025 FS

Preparat Atuva® opracowano w oparciu o technologię ochrony osmotycznej (Osmo Protection Technology), która chroni bakterie przed trudnymi warunkami środowiskowymi, maksymalnie zwiększając tworzenie brodawek i zdolność do biologicznego wiązania azotu.

Atuva® to ewolucyjny krok naprzód w dziedzinie biologicznych zapraw nasiennych. Preparat Atuva® został opracowany pod kątem zwiększonej wytrzymałości i odporności bakterii na niekorzystne warunki glebowe oraz oddziaływania z chemicznymi zaprawami nasiennymi.

Innowacyjny proces zastosowany przy produkcji Atuva® zapewnia wysoką skuteczność działania bakterii dzięki modyfikacji warunków fermentacji i zastosowaniu czynników osmoochronnych.

Daje to następujące korzyści:

  • Wysoka wydajność metaboliczna i fizjologiczna bakterii brodawkowych.
  • Wyższe stężenie bakterii (blisko 1 x 109 cfu/ml).
  • Zwiększona grubość ścian komórkowych bakterii, która wpływa na wzrost przeżywalności.

Jak działa Atuva® Łubin?

Produkt Atuva® Łubin zawiera wyselekcjonowany szczep bakterii brodawkowych z rodzaju Bradyrhizobium lupini. Produkt jest wysoce skoncentrowany dla zapewnienia wysokiej jakości inokulacji materiału siewnego łubinu. Bradyrhizobium lupini jest rodzajem bakterii specyficznym dla łubinu. Mikroorganizm ten współpracując z roślinami tworzy brodawki na korzeniach. Współpraca roślin strączkowych z bakteriami brodawkowymi jest konieczna dla uzyskania przez rośliny strączkowe wysokich plonów. Bakterie dostarczają roślinom strączkowym azotu, pozyskanego z atmosfery w formie dostępnej dla roślin.

Bakterie brodawkowe są w stanie zaopatrzyć rośliny strączkowe
w nawet
70%
niezbędnego azotu w trakcie wegetacji.
Jest to jedna z najbardziej znanych i poznanych form współpracy roślin z mikroorganizmami.

Wysoka skuteczność = wysoki plon

Atuva - ochrona łubinu

Technologia ochrony osmotycznej

Technologia ochrony osmotycznej
Atuva - jakość inokulantu
Produkt Atuva® jest produktem wyróżniającym się na rynku ze względu na jakość inokulantu – każda partia produktu jest wielokrotnie testowana pod kątem zawartości mikroorganizmów, zanieczyszczeń, czystości inokulantu pod kątem mikrobiologicznym oraz żywotności bakterii.


Jedno opakowanie zawiera 2l produktu, czyli ilość zawartych w nim bakterii przeznaczona jest na zaprawienie od 500 kg do 1000 kg nasion.