Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa SC
Kierunek użytkowania: ziarno, kiszonka

  • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno w grupie średniowczesnej
  • dobra wymłacalność ziarna
  • drugi kierunek użytkowania - kiszonka
  • wysoka zawartość skrobi oraz strawność włókna

Cechy agronomiczne

Kukurydza SB 0330 (SY Arax) odmiana na ziarno - cechy agronomiczne

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint/dent
kolba typu flex ziarno
typu pośredniego

Zalecana obsada i gleba

  • ziarno: 75 000-85 000 szt./ha
  • kiszonka: 85 000-90 000 szt./ha
  • gleby średnie i dobre

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngneta Polska 2022

Kukurydza SB 0330 (SY Arax) odmiana na ziarno - wyniki doświadczeń