You are here

Logo Jęczmień Jary - Laureate

Laureate

Last updated:
09.07.2021
Uprawa: 

Jęczmień jary

Rodzina: 
Jęczmień jary
Typ odmiany: 
Browarny

Czołowa odmiana w europejskim słodownictwie


  • Laureate to odmiana jęczmienia browarnego charakteryzująca się wysokim i stabilnym poziomem plenności w wielu państwach europejskich.
  • Posiada ponadprzeciętną jakość browarną ziarna.
  • Niska zawartość białka.
  • Posiada akceptacje słodu od najważniejszych organizacji w przemyśle - MBC, CBMO, Spanish Malting, Danish Preferred oraz Heineken.
  • Bardzo dobra odporność na choroby, m.in. na mącznika prawdziwego, rynchosporiozę oraz rdzę jęczmienia.
  • Charakteryzuje się niskimi roślinami o dobrej odporności na wyleganie i obłamywanie kłosów.
  • Doskonale się sprawdza na glebach średniej jakości i lepszych.
  • Czołowa odmiana w reprodukcji nasiennej jęczmienia browarnego w Europie.