Integrowana ochrona roślin

Syngenta wspiera rolników w produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności. Zapewniamy narzędzia pomocne w zrównoważonym prowadzeniu gospodarstwa.
 

Integrowana ochrona roślin to sposób ochrony roślin przed szkodnikami polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod ochrony roślin w taki sposób, aby chronić zdrowie ludzi, zwierząt i środowiska. Syngenta pomaga rolnikom w realizacji obowiązków, które nakłada ustawa, oferując im wiele przydatnych narzędzi ułatwiających podjęcie decyzji o zastosowaniu najlepszej metody ochrony uprawy.

Pomagamy identyfikować zagrożenie

Rolnikom uprawiającym rzepak Syngenta proponuje żółte tablice lepowe, które stanowią źródło informacji o nalocie szkodników i aktualnym zagrożeniu dla uprawy. Tablice wabią owady, a pojawienie się na nich szkodnika to sygnał do ciągłej obserwacji plantacji. W uprawie rzepaku proponujemy również tzw. żółte naczynia. Metoda ta dostarcza informacji o nalocie szkodników na plantację i aktualnym zagrożeniu przez poszczególne gatunki owadów.

Pomocne rozwiązania Syngenta przygotowała także dla rolników uprawiających ziemniaki. Specjalne plakaty pozwalają łatwo zidentyfikować zagrożenie w postaci chorób bakteryjnych i abiotycznych ziemniaka, a tym samym ułatwiają podjęcie decyzji o zastosowaniu odpowiednich zabiegów. 

Ułatwiamy zarządzanie pracami polowymi

Do dyspozycji rolników oddaliśmy trzy serwisy internetowe pomocne w realizacji obowiązków nakładanych przez przepisy o Integrowanej Ochronie Roślin. 

  • Agricast oferuje informacje pogodowe, lokalną prognozę skuteczności zabiegów ochrony roślin, a także prognozę warunków siewu.
  • WEED ID to aplikacja pomagająca w identyfikacji chwastów jedno- i dwuliściennych zaobserwowanych na polu.
  • Infopole to specjalistyczny serwis badający występowanie szkodników i chorób w oparciu o ponad 20 punktów monitoringu rozmieszczonych na terenie całej Polski. Z każdej lokalizacji przygotowujemy komunikaty pomocne rolnikowi w planowaniu zabiegów ochrony uprawy. 

Doradzamy na polu

Nasi doradcy pomagają producentom rolnym w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących upraw. Przedstawiciele Syngenta oferują swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie, które przekładają się na wysoką jakość doradztwa bezpośrednio na polu rolnika.

Pomagamy w biologicznej ochronie upraw

Syngenty proponuje rolnikom stale rozszerzaną listę produktów pod marką Bioline przeznaczonych do ochrony biologicznej upraw. Są one dobrze znane w uprawach pod osłonami w wielu krajach. Bioline to również oferta owadów zapylających. Trzmiele stały się już nieodzownym elementem upraw pomidorów pod osłonami, a coraz powszechniej wykorzystywane są w produkcji prowadzonej w otwartym polu, zwłaszcza w sadach i na plantacjach roślin jagodowych.

Pobierz artykuł z ciekawymi informacjami o Integrowanej Ochronie Roślin