You are here

FQC - Często zadawane pytania

Czy każdy sadownik może przystąpić do programu?

W roku 2015 zapraszamy do współpracy Grupy Producentów Owoców i sadowników w nich zrzeszonych.

Ile kosztuje przystąpienie do programu?

Przystąpienie i udział w programie są bezpłatne, wiążą się jedynie z podpisaniem umowy o współpracy.

Czego Syngenta oczekuje od Grupy Producentów biorącej udział w programie?

Po podpisaniu umowy o współpracę oczekujemy wyznaczenia koordynatora ze strony Grupy i objęcia programem nie mniej niż 25 % powierzchni uprawy jabłoni w Grupie. W trakcie sezonu udział w programie wiąże się z koniecznością stosowania zaleconych programów ochrony. W okresie zbiorów oczekujemy dostępu do sadów celem pobrania prób jabłek do analiz, a po sezonie udostępnienia ewidencji zabiegów i dokumentacji zakupów SOR.

Czy program został sprawdzony w polskich warunkach?

Program Fruit Quality Contract został w Polsce przetestowany w 2014 roku, w kilku gospodarstwach sadowniczych, na kilku odmianach - w sumie na kilkunastu kwaterach, o łącznej powierzchni ??. Pomimo wysokiej presji niektórych chorób oraz szkodników, testy wypadły bardzo pomyślnie. W przypadku wszystkich próbek pobranych z kwater FQC, poziom pozostałości substancji aktywnych był na poziomie oczekiwań najbardziej wymagających sieci handlowych.

Czy Syngenta będzie prowadzić kompleksowe doradztwo uprawowe dla sadowników?

Firma Syngenta jest ekspertem w ochronie upraw a projekt FQC może stanowić cenne uzupełnienie profesjonalnego doradztwa sadowniczego prowadzonego przez wyspecjalizowane firmy doradcze. W związku z tym Firmy Doradcze zapraszamy do ścisłej współpracy z ekspertami Syngenta we wdrażaniu programu FQC.

Czy program opiera się tylko na produktach Syngenta?

Program FQC opiera się na stosowaniu najlepszych produktów oferowanych przez wiodące firmy chemiczne. Preparaty dobierane są w sposób optymalny dla danej fazy fenologicznej jabłoni oraz z uwzględnieniem aktualnej presji zwalczanych agrofagów. Produkty Syngenta występują w programie, gdy są najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji.

Czy w programie ochrony FQC można stosować produkty generyczne?

Stosowanie produktów oryginalnych daje gwarancję powodzenia programu, gdyż wszystkie dane dotyczące rozpadu substancji aktywnych opierają się na wynikach testów przeprowadzonych na tych produktach. Nie możemy zagwarantować uzyskania tych samych wyników w zakresie niskich poziomów pozostałości w okresie zbioru przy stosowaniu w ochronie produktów generycznych.

Z czym się wiąże odstąpienie od zaleceń programu FQC?

Stosowanie innych produktów niż zalecone w programie FQC będzie skutkowało innymi poziomami pozostałości substancji aktywnych w owocach w momencie zbioru. Niestosowani zalecanych rozwiązań może skutkować niespełnieniem standardów najbardziej wymagających rynków zbytu. Użycie innego środka niż zalecony wiąże się z naruszeniem umowy i może doprowadzić do nieprzedłużenia współpracy na kolejne sezony.

Czy program ochrony FQC jest droższy niż standardowy program ochrony?

Według naszych kalkulacji programy ochrony FQC są droższe od 5 do 8% niż standardowe programy stosowane przez sadowników. Inwestycje w specjalistyczną ochronę są jednak rekompensowane poprzez łatwiejszy zbyt i wyższe ceny wyprodukowanych owoców na bardziej wymagających rynkach.