Konferencja Boxer

Aktualności

Strategie zwalczania uciążliwych chwastów w zbożach - II Konferencja Syngenta

Herbicyd Boxer - konferencja
6 września 2012 r. w Sztumie Syngenta po raz kolejny zorganizowała wykłady i panel dyskusyjny z europejskim ekspertem, dotyczący zwalczania najbardziej uciążliwych chwastów. Na konferencję przybyło kilkudziesięciu producentów zbóż zainteresowanych tematem efektywnego odchwaszczania swoich plantacji.
Gościem specjalnym spotkania był dr Hans Raffel – Technical Crop Expert z Syngenta Niemcy. Głównym tematem konferencji były strategie zapobiegania odporności chwastów przy jednoczesnym efektywnym ich zwalczaniu. Kraj pochodzenia Gościa nie był przypadkowy. W Niemczech problem odporności występuje w wielu regionach i niemieccy producenci podchodzą do niego bardzo poważnie.

Temat okazał się złożony i wywołał wiele dyskusji. Każdy element agrotechniki wpływa w mniejszym lub większym stopniu na ryzyko powstawania odporności. Zmianowanie, przygotowanie gleby, parametry wysiewu – wszystkie te elementy odpowiednio zaplanowane i wykonane będą zmniejszać prawdopodobieństwo powstania form odpornych. Kolejnym czynnikiem jest właściwy program regulacji zachwaszczenia. Herbicydy powinny być stosowane zgodnie ze swoją charakterystyką (właściwe terminy, dawki i warunki zabiegu) oraz, co bardzo ważne, w sekwencjach zabiegów zachowujących różne mechanizmy działania substancji czynnych.

Jeśli chodzi o gatunki chwastów, najwięcej dyskusji wywołało skuteczne zwalczanie miotły zbożowej i wyczyńca polnego. Te dwa gatunki należą do najbardziej uciążliwych i jednocześnie wykazują dużą skłonność wytwarzania form odpornych. Syngenta proponuje skuteczne rozwiązania na oba problematyczne chwasty. Herbicydy AXIAL® 100 EC i BOXER® 800 EC to bardzo elastyczne narzędzia, zwłaszcza w kontekście odpornych form chwastów. Oba produkty oferują substancje i mechanizmy działania, na które do tej pory nie zanotowano uodpornień.