You are here

Branża rolna na wielkiej gali firmy Syngenta w Łodzi

Aktualności Produkty
16.12.2013

Ponad 650 osób wzięło udział w konferencji i gali firmy Syngenta, która odbyła się 12 grudnia w Łodzi. Było to pierwsze spotkanie zorganizowane przez firmę, które zgromadziło tak szerokie grono osób związanych z branżą rolną.

 
Wśród gości byli rolnicy, dystrybutorzy, przedstawiciele sklepów, reprezentanci organizacji branżowych, mediów, przemysłu przetwórczego i grup producenckich. Do debaty zaproszeni zostali także eksperci i naukowcy, wśród których znaleźli się m.in. prof. Tadeusz Michalski, prof. Stefan Pruszyński, Stanisław Stobiecki z Instytutu Ochrony Roślin i Marian Sikora z Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

„Syngenta wielokrotnie organizowała konferencje dotyczące swojej działalności i konkretnych zagadnień istotnych dla rolników. Jednak po raz pierwszy spotkaliśmy się w jednym miejscu z tak szerokim gronem osób związanych z rolnictwem – z naszymi klientami, z ekspertami, mediami i światem nauki”, mówi Michał Ciszak, Dyrektor Generalny Syngenta Polska.

Spotkanie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą z nich była konferencja, którą rozpoczęli Michał Ciszak i Chris Clayton, Dyrektor Terytorium Europy Centralnej w Syngenta. Przedstawili oni sytuację rolnictwa na świecie, główne trendy i pozycję firmy Syngenta na rynku. Chris Clayton zaprezentował także inicjatywę o nazwie Good Growth Plan, czyli sześć zobowiązań, które spółka podjęła się zrealizować do 2020 roku, aby pomóc w wyżywieniu rosnącej populacji naszej planety.

Podczas konferencji dyrektorzy sprzedaży Syngenta, Adam Ciaś i Marek Łuczak, omówili sytuację rolnictwa w Polsce, a Dariusz Sip – szef nowo powołanego zespołu wsparcia technicznego – wyjaśnił, dlaczego firma zdecydowała o stworzeniu nowego działu i jakie z tego korzyści płyną dla klientów Syngenta. Następnie menedżerowie spółki zaprezentowali trendy rynkowe oraz nowe rozwiązania, które Syngenta proponuje w uprawie zbóż, rzepaku, kukurydzy i warzyw.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny. Zaproszeni eksperci i przedstawiciele firmy
Syngenta dyskutowali o wpływie regulacji prawnych oraz trendów i nastrojów społecznych na
rolnictwo. Uczestnicy panelu zastanawiali się, jak rolnicy mogą przeciwstawić się mitowi
żywności ekologicznej i w jaki sposób branża rolna może wpływać na decydentów, którzy
kluczowe dla rolnictwa decyzje podejmują w oparciu o emocje, ignorując argumenty
merytoryczne.

Druga część gali Syngenta miała mniej oficjalny charakter – po kolacji na scenie wystąpiła
gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz, która zaśpiewała swoje największe przeboje. Po
koncercie goście bawili się do późnych godzin nocnych przy muzyce.

„Zależało nam na tym, by stworzyć okazję do spotkania ludzi z różnych środowisk. Cieszy
nas to, że na konferencję i galę przybyło tak wielu gości, którzy mieli szansę się poznać,
porozmawiać na ważne dla nich tematy, a w końcu wspólnie się bawić”, podsumowuje
Michał Ciszak z firmy Syngenta.

 

***

Syngenta jest jedną z wiodących na świecie firm, zatrudniającą w ponad 90 krajach przeszło 28 000 pracowników oddanych wspólnemu celowi: Uwalniamy potencjał roślin. Dzięki światowej klasy badaniom naukowym, globalnemu zasięgowi i zaangażowaniu na rzecz naszych klientów, pomagamy zwiększyć wysokość plonów, chronić środowisko naturalne oraz wpływać na poprawę zdrowia i jakości życia. Więcej informacji na stronie www.syngenta.com.