You are here

Akademia Jęczmienia Hybrydowego

Aktualności Produkty
13.07.2016

Inauguracyjne spotkanie Akademii Jęczmienia Hybrydowego Syngenta. 

 
Dnia 28 lutego 2013 roku w Trzebawiu pod Poznaniem, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Akademii Jęczmienia Hybrydowego. Głównym celem organizacji spotkania było przekazanie profesjonalnej wiedzy o technologii uprawy hybrydowego jęczmienia ozimego.

Konferencję poprowadzili przedstawiciele Syngenta Polska, przybliżając uczestnikom pięć złotych zasad uprawy jęczmienia hybrydowego. Spotkanie rozpoczął Zygmunt Król, który przedstawił ideę powstania Akademii i odpowiedział na pytanie, dlaczego warto wybrać jęczmień hybrydowy. Zagadnienie nawożenia azotowego omówił Paweł Głowicki, który wraz z dr Klausem Basermanem opowiedział także o historii rozwoju rynku HyBa w Niemczech. Dariusz Sip zaprezentował technologię ochrony ozimego jęczmienia hybrydowego i wspólnie z Mathew Pickard przedstawił nowy produkt do ochrony jęczmienia - Bontima. Niewątpliwie ciekawym elementem Akademii była wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi rolnikami.

Spotkanie Akademii podzielone zostało na część teoretyczną oraz praktyczną. W drugiej części prezentacji Andrzej Bruderek oraz Andrzej Nowak wspólnie poprowadzili warsztaty na temat praktycznej oceny stopnia przezimowania jęczmienia. Na przykładach roślin oceniano stopień przezimowania. Uczestnicy mogli dokładnie obejrzeć rośliny oraz z łatwością zauważyć widoczne różnice między tradycyjnymi odmianami, a odmianami Hyvido.

Akademia Jęczmienia Hybrydowego

Cyklicznie organizowane spotkania słuchaczy Akademii dają możliwość wymiany doświadczeń nie tylko z innymi członkami Akademii, ale przede wszystkim z ekspertami m.in. w dziedzinie nawożenia, ochrony roślin. Zapraszamy do odwiedzania strony www.jeczmienhybrydowy.pl, na której znajdują się informację dotyczące produktu