Przygotowanie do zabiegu T2 w zbożach, ochrona liścia flagowego

Zboża
21.06.2022

Zabieg T2 w pszenicy i innych zbożach jest kluczowy w osiągnięciu maksymalnego potencjału plonotwórczego z upraw. Ochrona liścia flagowego ma wpływ na uzyskanie nawet 50% plonu. Jak, czym i kiedy wykonywać zabieg T2?

Po co wykonywać zabieg T2 w pszenżycie i innych uprawach?

Zabieg T2 ma na celu ochronę fungicydową liścia flagowego. Docelowo chroni m.in. przed mączniakami (np. prawdziwymi zbóż i traw), rdzą oraz septoriozą. W praktyce chodzi o to, aby liście miały maksymalną zdolność asymilacyjną. W skrócie – celem T2 jest utrzymanie przez dłuższy czas w zieloności liścia flagowego i dwóch podflagowych. Choroby grzybowe powodują występowanie różnorodnych przebarwień, plam i narośli. W konsekwencji roślina mniej efektywnie przeprowadza fotosyntezę, a w dodatku może doświadczać innych zaburzeń fizjologicznych. Rezultat to zahamowanie wzrostu (czasem deformacje), co negatywnie wpływa na plonowanie. Chorobom grzybowym sprzyjają wysokie temperatury, duża wilgotność powietrza i częste, burzowe opady deszczu.

Zabieg T2 a rodzaj uprawy:

  • Zabieg T2 w jęczmieniu ozimym ma chronić głównie przed plamistością siatkową, rdzą jęczmienia, rynchosporiozą zbóż i ramulariozą. W tym wypadku inna groźna choroba – mączniak prawdziwy zbóż i traw – powinna być zwalczana preparatami użytymi już w zabiegu T1.
  • Zabieg T2 w pszenicy ogranicza ryzyko wystąpienia Zymoseptoria tritici (septorioza paskowana liści), rdzy powodowanej przez Puccinia recondita i P. striiformis oraz brunatnej plamistości liści zbóż (Drechslera tritici-repentis). To patogeny mające faktyczny wpływ na plonowanie. Ciężko oszacować dokładną szkodliwość poszczególnych organizmów, w dodatku na słabo chronionych zbożach często występuje więcej niż jedna choroba. „Kumulacja” jest ekonomicznie mocno odczuwalna.
  • Zabieg T2 w pszenżycie chroni przed podobnymi chorobami co w pszenicy z wyłączeniem septoriozy paskowanej liści (u tego gatunku nie ma zagrożenia).

Kiedy wykonywać zabieg T2?

Zabieg T2 w jęczmieniu ozimym, pszenżycie czy innych uprawach wykonuje się w fazie liścia flagowego (całkowicie rozwiniętego) do fazy widocznych pierwszych ości kłosa, ale z uwzględnieniem pewnych elementów dodatkowych (o tym poniżej). Początek fazy (BBCH37) to okres, gdy liść flagowy nie jest jeszcze widoczny z daleka, choć można go zobaczyć po odchyleniu pochwy liściowej. Całość ukazuje się w pełni fazy.

Przede wszystkim zabieg T2 powinien być przeprowadzony, gdy skończy się działanie ochronne zabiegu T1. Trzeba pamiętać, że poszczególne środki mają ściśle określony czas działania. Przerwy pomiędzy zabiegami T1 i T2 nie powinny być zbyt długie (najlepiej, gdy ich nie ma w ogóle). Nie można pozostawiać otwartej furtki dla patogenów odpowiadających za występowanie chorób. Opady deszczu obniżają skuteczność preparatów. Trzeba to uwzględnić.

Zabiegi ochronne wykonuje się wieczorem przy bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie.

Czym wykonywać zabieg T2 wzbożach?

Zabieg T2 wykonuje się przy użyciu preparatów zawierających 2-3 substancje aktywnie czynne lub łączeniu poszczególnych środków. Dzięki temu spektrum działania zwiększa się – zabieg T2 chroni przed większą liczbą patogenów chorobotwórczych. Jest to tak samo ważne jak ciągłość ochrony, szczególnie że zmiany w przypadku infekcji grzybem nie zawsze są widoczne od razu. Dobrym przykład to Z. Tritici. Symptomy porażenia (plamy) są widoczne na liściach dopiero po 14-28 dniach. Względnie łatwo zwalcza się patogeny odpowiadające za rdzę. W przypadku ochrony zbóż korzysta się m.in. z fungicydu Elatus Era zawierającego dwie substancje aktywne: benzowindyflupyr oraz protiokonazol. Sprawdza się zarówno w latach suchych, jak i mokrych.

O zabiegu T2 nie można powiedzieć, że jest bagatelizowany przez rolników. Istotna sprawa to wybór optymalnego terminu oraz właściwych preparatów (w oparciu także o te używane przy zabiegu T1). Zdarza się, że w tym aspekcie popełniane są błędy.