You are here

Kiedy kwitnie rzepak – co warto wiedzieć?

Rzepak
12.08.2021

Czas kwitnienia rzepaku to kluczowy okres, który bezpośrednio wpływa na wysokość uzyskanych plonów. W tym czasie konieczne jest zachowanie szczególnej uwagi, ponieważ rośliny są wówczas narażone zarówno na atak chorób grzybowych, jak i szkodników, których wpływ może zniweczyć wysiłek włożony w uzyskanie wysokich i dobrej jakości plonów.

Kiedy kwitnie rzepak – co warto wiedzieć

Co jest groźne kiedy kwitnie rzepak?

W okresie, kiedy kwitnie rzepak, szczególnie duże zagrożenie stanowi zgnilizna twardzikowa, której cykl życiowy jest ściśle powiązany z cyklem rozwojowym rzepaku. Wytwarzane w tym czasie zarodniki workowe kiełkują na płatkach kwiatów rzepaku, stanowiących bramę do infekcji pozostałych części rośliny. Rozwój choroby następuje wówczas bardzo intensywnie, co w krótkim czasie prowadzi do opanowania porażonych roślin, których tkanki są niszczone. Skutkuje to między innymi ograniczeniem przewodzenia wody, soli mineralnych i produktów fotosyntezy. W następstwie rozwijające się w łuszczynach nasiona zostają pozbawione odpowiedniej ilości składników, przez co nie są w stanie dojrzeć i osiągnąć wymaganych parametrów technologicznych. Zaatakowane rośliny zasychają, a nasiona nierzadko osypują się jeszcze przed żniwami. Prowadzi to do spadku uzyskiwanych plonów.

Problem dotyczy szczególnie obszarów o podwyższonej wilgotności i tych, gdzie rzepak często występuje w płodozmianie. Nasilenie choroby postępuje wraz z przedłużającą się wilgotnością gleby i powietrza, przy długim okresie kwitnienia, a także wówczas, gdy odmiana charakteryzuje się mniejszą odpornością. Często nie tylko łodygi są porażone, ale również łuszczyny. Po zbiorze sklerocja mogą ponadto zostać zmieszane z nasionami, co powoduje ich zanieczyszczenie i stwarza nowe niebezpieczeństwo.

Co jeszcze zagraża, kiedy kwitnie rzepak?

Poza zgnilizną twardzikową rzepakowi w okresie kwitnienia zagrażają też inne choroby. Zaliczyć do nich można przede wszystkim czerń krzyżowych oraz szarą pleśń.

W czasie, kiedy kwitnie rzepak, poza chorobami zagrażają też liczne szkodniki. Na początku kwitnienia można spodziewać się nalotu chowacza podobnika, którego samice wygryzają otwory w młodych łuszczynach i składają do nich pojedyncze jajo. Z otworów wygryzionych w łuszczynach przez tego szkodnika chętnie korzysta pryszczarek kapustnik, który dostaje się wówczas do wnętrza. Składa on po kilkadziesiąt jaj w jednej łuszczynie, a żerujące masowo larwy powodują przedwczesne zasychanie i osypywanie się nasion.

Poza szkodnikami atakującymi łuszczyny rzepak w okresie kwitnienia pada ponadto ofiarą słodyszka rzepakowego, który chętnie żeruje na kwiatach i pąkach.

Co możemy zrobić, kiedy kwitnie rzepak, żeby go ochronić?

Podstawą jest oczywiście odpowiednia ochrona oraz wspomaganie roślin preparatami zwiększającymi ich odporność na niekorzystne warunki środowiskowe. W czasie, kiedy kwitnie rzepak, koniecznie trzeba wykonać zabiegi nie tylko przeciwko chorobom grzybowym, ale również szkodnikom. Do walki z tymi pierwszymi polecany jest każdy ze środków z grupy Amistar. Wszystkie zapewniają skuteczną ochronę przed zgnilizną twardzikową, czernią krzyżowych i szarą pleśnią. Szczególną uwagę warto zwrócić na zestaw Amistar® Pro Pak, który zawiera dwie substancje aktywne o odmiennych mechanizmach działania, dzięki czemu ogranicza on ryzyko powstania linii patogenów opornych na działanie fungicydów.

Z kolei do walki ze szkodnikami w czasie, kiedy kwitnie rzepak, najlepiej wykorzystać KARATE ZEON 050, którego substancja aktywna pozwoli zwalczyć najgroźniejsze w tym okresie szkodniki.

Ocena: 2 (3 głosów)