Ochrona roślin jagodowych – Scorpion, uniwersalny produkt na najgroźniejsze choroby

Aktualności

Produkcja roślin jagodowych w Polsce cieszy się dużą popularnością. Od wielu lat Polska jest w
ścisłej czołówce europejskiej i światowej w dziedzinie produkcji wielu owoców jagodowych, a w przypadku
niektórych gatunków kraj nasz jest globalnym liderem. Pozycja ta wynika z odpowiednio wysokiego
areału nasadzeń, jak również coraz większego doświadczenia i wiedzy plantatorów w zakresie
kompleksowych technologii uprawy, co przekłada się na uzyskiwanie relatywnie wysokich plonów.

Właściwe prowadzenie plantacji od samego początku, tj. sadzenia do zbioru, jest bardzo ważne,
ponieważ odpowiednie zaplanowanie poszczególnych element technologii uprawy będzie sprzyjało
uzyskaniu wysokiego plonu nie tylko pod względem ilości, ale także o pożądanych cechach jakościowych,
plonu zdrowego i czystego, który będzie można przeznaczyć do bezpośredniej sprzedaży
lub do długotrwałego przechowywania.


Jednym z najważniejszych elementów uprawy jest zaplanowanie zabiegów ochrony fungicydowej
roślin z wykorzystaniem preparatów o szerkim spektrum zwalczanych patogenów i wysokiej
skuteczności w działaniu.

Do takich preparatów należy fungicyd Scorpion 325 SC. W skład preparatu wchodzą dwie substancje
czynne – azoksystrobina oraz difenokonazol. Połączenie dwóch substancji czynnych o różnych
mechanizmach działania w odpowiednich proporcjach w jednym preparacie, daje bardzo dobre
działanie zapobiegawcze jak również i interwencyjne. Na roślinie preparat działa wgłębnie i systemicznie,
a dzięki temu, że wykorzystuje różne mechanizmy działania substancji czynnych w roślinie,
przekłada się na sprawne, szybkie i efektywne zwalczanie patogenów pojawiających się na roślinach
uprawnych. Jego wysoka skuteczność wynika z szybkiego wchłaniania substancji czynnych przez liście
i łodygi oraz szybkiego przemieszczania się w roślinie. Ponadto wykorzystuje także pozytywny dodatkowy
efekt „zielonego liścia”.

Ochrona roślin jagodowych – Scorpion, uniwersalny produkt na najgroźniejsze choroby - szybkość wchłaniania

Jego szeroka rejestracja w zwalczaniu różnych patogenów w uprawach jagodowych (malina,
truskawka, poziomka, jeżyna) sprawia, że jest to najlepszy preparat na rynku w wąskiej gamie dostępnych
preparatów do ochrony jagodników.

W uprawie truskawki i poziomki fungicyd Scorpion 325 SC zarejestrowany jest do zwalczania
sprawców antraknozy truskawki, białej plamistosci liści truskawki, mączniaka prawdziwego
oraz nekroz powodowanych przez grzyb Gnomonia comari. Preparat może być stosowany w
uprawach polowych jak również w produkcji pod osłonami i w szklarni.

Sprawcą antraknozy są grzyby z rodzaju Colletotrichum, które rozwijają się na wszystkich organach
oraz we wszystkich fazach rozwojowych truskawki. Objawy choroby pojawiają się najwcześniej
na ogonkach liściowych, szypułkach kwiatowych i rozłogach w postaci wydłużonych i lekko zapadniętych
plam gnilnych o szarym zabarwieniu z odcieniem brunatnym. Przy wysokiej wilgotności, w
centralnej części plam pojawiają się różowawo zabarwione skupienia zarodników konidialnych. W
wyniku obrączkowania ogonków liściowych, szypułek kwiatowych i rozłogów dochodzi do ich więdnięcia
i zamierania. Zamierają także nieukorzenione sadzonki. Natomiast porażone liście nie zamierają
stając się źródłem infekcji dla rozwijających się kwiatów, zawiązków i owoców. Zakażeniu mogą ulegać
pąki kwiatowe, ale najbardziej wrażliwe są w pełni otwarte kwiaty. Zainfekowany kwiat szybko brązowie
i zasycha. Jeśli w czasie kwitnienia wystąpi ciepła i wilgotna pogoda, wówczas może dochodzić
do zamierania całych kwiatostanów. Antraknoza jest corocznie przyczyną dużych strat w plonie
truskawek z powodu gnicia owoców.

Ochrona roślin jagodowych – Scorpion, uniwersalny produkt na najgroźniejsze choroby - Antraknoza truskawki

Biała plamistość liści truskawki wywoływana jest przez grzyb Mycosphaerella fragariae. Objawy
chorobowe mogą być różne i zależą od odmiany rośliny, szczepu patogena i warunków atmosferycznych,
głównie temperatury. Typowe symptomy to różnej wielkości plamy na górnej stronie liścia.
Początkowo są one brunatne, drobne (1,5–2,5 mm) i okrągłe. W miarę powiększania się (3–6 mm) stają
się owalne, jasnoszare, z brunatnoczerwoną obwódką. W warunkach dużej wilgotności w okresie
kwitnienia może dojść również do infekcji słupków, z których grzyb przerasta do rozwijających się nasion
i otaczającej je tkanki owocu. W wyniku infekcji wokół sczerniałych, porażonych nasion powstają
suche, nekrotyczne, brązowo- czarne, pojedyncze lub liczne plamy.

Ochrona roślin jagodowych – Scorpion, uniwersalny produkt na najgroźniejsze choroby - Biała plamistość liści truskawki

Mączniak prawdziwy truskawki to choroba której sprawcą jest grzyb Sphaerotheca macularis.
Objawy choroby w postaci białoszarego, mączystego nalotu, złożonego z grzybni i zarodników konidialnych,
rozwijają się głównie na dolnej stronie liści. W warunkach uprawy polowej pierwsze objawy
mogą pojawić się już w drugiej połowie maja. Natomiast w warunkach szklarniowych mączysty nalot
występuje na obydwu stronach blaszki liściowej. Silnie porażone liście zwijają się charakterystycznie
łódkowato ku górze, co sprawia, że mączysty nalot znajdujący się na dolnej stronie liścia staje się dobrze
widoczny. W wyniku porażenia dochodzi do czerwienienia brzegów liści lub do silnych uszkodzeń
blaszki liściowej i pojawienia się na jej górnej stronie początkowo chlorotycznych, następnie czerwonobrunatnych plam. Choroba prowadzi do osłabienia wzrostu roślin i redukcji wielkości plonu.

Ochrona roślin jagodowych – Scorpion, uniwersalny produkt na najgroźniejsze choroby - Występowanie antraknozy i białej plamistości liści; IO, Honeoye
Ochrona roślin jagodowych – Scorpion, uniwersalny produkt na najgroźniejsze choroby - Mączniak prawdziwy truskawki

Na plantacjach truskawek w ostatnich latach pojawił się grzyb Gnomonia comari. Trudno go
zaklasyfikować do konkretnej grupy patogenów, ponieważ powoduje on zróżnicowane objawy – zgniliznę
korony oraz charakterystyczne, dosyć duże, brązowo-purpurowe nekrozy na liściach. Objawy te
są widoczne po obu stronach blaszki liściowej. Ponadto porażeniu ulegają również owoce, na których
pojawia się brązowa, twarda zgnilizna. Wówczas z jednej strony owoce robią się płaskie, ale zachowują
kolor brązowy, nie rozpadają się, są twarde i suche.


W plantacjach malin i jeżyn fungicyd Scorpion zarejestrowany jest do zwalczania: antraknozy maliny
i jeżyny, rdzy maliny, białej plamistości liści maliny, mączniaka prawdziwy maliny.

Antraknoza maliny powodowana jest przez grzyb Sphaceloma necator. Objawy antraknozy
mogą występować na wszystkich nadziemnych częściach malin. Pierwsze objawy są obserwowane na
młodych, wyrastających wiosną pędach. W miejscach infekcji pojawiają się drobne, purpurowe plamy,
które stopniowo powiększają się i stają się szarobiałe z fioletowoczerwoną obwódką. Na plamach po
pewnym czasie pojawiają się drobne czarne punkty, w których znajdują się zarodniki konidialne. W
przypadku porażenia starszych, zdrewniałych pędów kora w miejscach infekcji pęka podłużnie. Na
kwiatach, owocach, ogonkach liściowych, a czasem również na liściach można zaobserwować drobne
ciemne plamy. Antraknozie sprzyja wysoka wilgotność powietrza. Gdy długi czas występują warunki
sprzyjające, choroba silnie się rozwija, doprowadzając do przedwczesnego opadania liści oraz zamierania
całej rośliny.


Rdza maliny powodowana jest przez grzyba Phragmidium rubi– ideai. Objawy porażenia widoczne
są na malinach zarówno „jesiennych” jak i „letnich”.

Pierwsze objawy rdzy widoczne są wiosną (na przełomie maja i czerwca). Na górnej stronie młodych
liści widoczne są żółtopomarańczowe skupiska w postaci ogników (ecjów), które wypełnione są zarodnikami
ognikowymi. Zarodniki mogą występować także na ogonkach liściowych, szypułach kwiatostanów
i działkach kielicha. Na przełomie czerwca i lipca, na dolnej stronie liści i czasami na szypułce,
działkach kielicha i na pestkowcach tworzą się pomarańczowo rdzawe skupienia (uredinia) zarodników
rdzawnikowych (urediniospor). Od połowy lipca aż do późnej jesieni wśród urediniospor pojawiają
się czarne skupienia (telia) zarodników przetrwalnikowych (teliospor), które stanowią kolejne
stadium rozwojowe rdzy. Silnie porażone liście przedwcześnie opadają, co powoduje osłabienie roślin
i w konsekwencji spadek ich mrozoodporności i gorsze plonowanie. Objawy rdzy maliny obserwuje
się także na pędach, na których zimą, w miejscu infekcji powstają głębokie nekrozy. Tak uszkodzone
pędy w następnym sezonie łatwo wyłamują się lub zasychają, szczególnie podczas upalnej pogody.

Ochrona roślin jagodowych – Scorpion, uniwersalny produkt na najgroźniejsze choroby - Rdza maliny

Biała plamistość liści maliny powodowana jest przez grzyb Mycosphaerella rubi. Objawia się
pojawieniem na młodych liściach maliny najpierw ciemnozielone, drobne, prawie okrągłe plamki dobrze
widoczne na górnej stronie liścia. W miarę rozwoju liścia plamy powiększają się i stają się białoszare,
wyraźnie odcięte od zdrowej tkanki. W miejscu porażenia tkanka wykrusza się. Silnie zaatakowane
liście żółkną i przedwcześnie opadają, co pogarsza kondycję krzewów, które wolniej rosną, źle
plonują i stają się bardzo podatne na uszkodzenia mrozowe. Objawy chorobowe w postaci drobnych
plamek, niekiedy bardziej wydłużonych, mogą występować także na pędach, ogonkach liściowych,
działkach kielicha i szypułkach owocowych. Na plamach, głównie w części środkowej, grzyb tworzy
charakterystyczne, małe, czarne twory stadium konidialnego (piknidia). Uwalniane z nich zarodniki są
głównym źródłem rozprzestrzeniania patogenu na plantacji.

Ochrona roślin jagodowych – Scorpion, uniwersalny produkt na najgroźniejsze choroby - Biała plamistość liści maliny

Objawy mączniaka prawdziwego maliny (Podosphaera macularis) występują głównie na liściach,
rzadziej na pędach i owocach. Na górnej stronie porażonych liści pojawiają się jasnozielone
plamy, natomiast w obrębie tych przebarwień, ale na dolnej stronie liścia rozwija się biały, mączysty
nalot grzybni i zarodników konidialnych. Porażone liście są często drobniejsze i węższe od zdrowych.
Biały nalot grzybni może pokrywać także wierzchołki porażonych pędów. Czasami na starszych plamach,
w wojłokowatym nalocie grzybni tworzą się drobne, początkowo żółte, później ciemnobrunatne
owocniki (chasmotecja). Przy silnym porażeniu pędy stają się długie, wąskie, liście na nich są skarłowaciałe
i często wyginają się ku górze. Niekiedy porażane są także pąki kwiatowe, kwiaty i owoce.
W wyniku infekcji pogarsza się jakość owoców, a przy silnym porażeniu owoce również pokrywają się
nalotem grzybni, przez co tracą wartość handlową.


Stosowanie fungicydów to skuteczny sposób ochrony roślin uprawnych przed chorobami grzybowymi.
Aby zyskać maksymalną efektywność, fungicydy należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta,
bezwzględnie przestrzegając informacji zawartych w etykiecie produktu.