Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw: Taegro® – produkt zawierający rewolucyjny mikroorganizm wspierający wzrost i zdrowie roślin

Aktualności
Zaraza i alternarioza ziemniaka – Adaptacja do wzrostu w szerokim zakresie pH + wzrost – zahamowanie wzrostu

W dzisiejszych czasach ochrona upraw warzywniczych i jagodowych stanowi kluczowe wyzwanie dla rolników, którzy dążą do zwiększenia plonów i utrzymania wysokiej jakości plonów, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na środowisko. W odpowiedzi na te potrzeby Syngenta wprowadziła innowacyjne rozwiązanie w postaci produktu Taegro® oferując kompleksową ochronę roślin wspierają ich zdrowie i wzrost. Produkt jest oparty o wyjątkowy mikroorganizm wyselekcjonowany szczep bakterii z rodzaju Bacillus amyloliquefaciens FZB24. Został on wyizolowany z gleb europejskich - charakteryzuje się zdolnością do produkcji istotnych z punktu widzenia ochrony roślin metabolitów oraz posiada dużą zdolność do namnażania, a jednocześnie posiada wysoką zdolność szerokiej adaptacji do warunków środowiskowych. Taegro® jest zarejestrowany do ochrony wielu gatunków roślin przeciwko wielu chorobom, w tym przeciwko szarej pleśni czy mączniakom prawdziwym.

Mikroorganizm jako kluczowy element

Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - Mikroorganizm jako kluczowy element

Po dodaniu TAEGRO do zbiornika i wymiaeszaniu z wodą „endospory” stanowiące składnik aktywny znajdują się w sprzyjającym środowisku, co aktywuje proces kiełkowania.

Konsekwencją KIELKOWANIA jest powstanie żywych komórek, które mnożą się wydzielając metabolity o właściwościach fungistatycznych.

KONKURENCJA na powierzchni liścia

3 dni po aplikacji TAEGRO na winogrona, nietraktowany liść i liść, na który zaaplikowano TAEGRO. Wykonano stempel na podłożu wzrostowym na szalce Petriego. 

Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - Mikroorganizm jako kluczowy element - konkurencja

Zdjęcie po prawej pokazuje, jak mikroorganizmy zawarte w TAEGRO w pełni skolonizowały powierzchnię liścia, pozostawiając ograniczoną przestrzeń dla rozwoju patogenów.

Taegro® zawiera unikalny mikroorganizm, który ma zdolność do stymulowania naturalnej odporności roślin oraz wspierania ich wzrostu. Mikroorganizm posiada zdolność do produkcji istotnych z punktu widzenia ochrony roślin metabolitów oraz dzięki dużej zdolności do replikacji w różnych warunkach silnie konkuruje z patogenami grzybowymi o przestrzeń do życia. Dzięki temu, rośliny są bardziej odporne na stresy środowiskowe oraz ataki patogenów, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób i zwiększenie plonów. Ten innowacyjny mikroorganizm stanowi kluczowy składnik, który wyróżnia Taegro® na tle innych produktów ochrony roślin.

TAEGRO ogórek – zwalczanie mączniaka prawdziwego

TAEGRO ogórek – zwalczanie mączniaka prawdziwego - Kontrola
Kontrola
TAEGRO ogórek – zwalczanie mączniaka prawdziwego - Ochrona chemiczna 2x
Ochrona chemiczna 2x
TAEGRO ogórek – zwalczanie mączniaka prawdziwego - TAEGRO
Ochrona chemiczna 2x
+ 4x TAEGRO

TAEGRO zwalczanie mączniaka prawdziwego w uprawie pomidora

TAEGRO pomidor – zwalczanie mączniaka prawdziwego - Kontrola
Kontrola
TAEGRO pomidor – zwalczanie mączniaka prawdziwego - ochrona chemiczna
Ochrona chemiczna 3x
TAEGRO pomidor – zwalczanie mączniaka prawdziwego - TAEGRO
Ochrona chemiczna 2x 
+ TAEGRO co 7 dni

TAEGRO – skuteczność dzięki 3 mechanizmom działania

1. Konkurencja na powierzchni liścia
Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - skuteczność - Konkurencja na powierzchni liścia
2. Uwolnienie metabolitów fungistatychnych
Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - skuteczność - Indukcja odporności rośliny
3. Indukcja odporności rośliny
Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - skuteczność - Uwolnienie metabolitów fungistatychnych

Zalecenia dotyczące stosowania

W celu zachowania pełnej skuteczności produktu TAEGRO®, istotne jest prawidłowe stosowanie i odpowiednie warunki aplikacji. Zaleca się stosowanie produktu w odpowiednich fazach rozwojowych roślin oraz z uwzględnieniem zaleceń dotyczących dawki i częstotliwości stosowania. Dodatkowo, istotne jest monitorowanie warunków środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność, aby zoptymalizować efektywność działania TAEGRO®. Syngenta testując produkt szczególną uwagę zwróciła na kwestię kompatybilności biologicznej – stąd
też u przedstawicieli dostępne są informacje o kompatybilności.

Rotacja substancji czynnych

Aby zapewnić długotrwałą skuteczność oraz minimalizować ryzyko wystąpienia oporności u patogenów, zaleca się stosowanie zasady rotacji substancji czynnych. TAEGRO® stanowi cenny dodatek do programu ochrony roślin, umożliwiając rolnikom wprowadzenie zrównoważonej strategii ochrony upraw poprzez różnicowanie substancji czynnych wykorzystywanych w procesie ochrony. TAEGRO® umożliwia rolnikowi zmniejszenie ilości zabiegów chemicznych z utrzymaniem ochrony na zadowalającym poziomie, co skutkuję obniżeniem pozostałości przy łącznym utrzymaniu wysokiej jakości końcowego plonu. Produkt można stosować jako rozwiązanie rotacyjne z rozwiązaniami chemicznymi (pozwalając na utrzymanie ochrony chemicznej) lub jako rozwiązanie okołozbiorcze – umożliwiając rolnikowi produkcje plonu o niskich pozostałościach w okresie zbiorczym.

TAEGRO – występowanie szarej pleśni w czasie przechowywania truskawek (9 doświadczeń)

Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - występowanie szarej pleśni w czasie przechowywania truskawek
Zdrowe owoce przechowywane 3-5 dni w temperaturze 5-8 st. C + ocena temperatury pokojowej w temperaturze 0-3-6 i maksymalnie 9 dni później

Doświadczenia przeprowadzone z użyciem TAEGRO® w połączeniu z programem chemicznym pokazują większą skuteczność ochrony takich programów w porównaniu tylko do ochrony chemicznej.

TAEGRO – ogórek tunele/szklarnie, górna powierzchnia liści
z objawami mączniaka prawdziwego (7 doświadczeń)

Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - TAEGRO – ogórek tunele/szklarnie, górna powierzchnia liści z objawami mączniaka prawdziwego (7 doświadczeń)

Rekomendacja stosowania w uprawach warzyw

Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - Rekomendacja stosowania w uprawach warzyw
* W przypadku silnej presji patogenów przejść blokiem chemicznym

Stosowanie w owocach

Innowacyjne rozwiązania w ochronie upraw - Stosowanie w owocach
* przerwać blokiem chemicznym w przypadku długich cykli lub w przypadku pojawu chorób na roślinie (bardzo sprzyjających warunków do infekcji)

Brak pozostałości i korzyści dla rolnika

Jednym z kluczowych atutów Taegro® jest brak pozostałości w plonie, co przekłada się na zgodność z restrykcyjnymi normami dotyczącymi pozostałości pestycydów. Dodatkowo, korzyścią dla rolnika jest zwiększona odporność roślin na stresy środowiskowe oraz redukcja ryzyka wystąpienia chorób, co może przyczynić się do zwiększenia plonów i poprawy jakości zbiorów.

Wnioski

Produkt Taegro® stanowi przełomowe rozwiązanie w ochronie warzyw i owoców, wykorzystując potencjał innowacyjnego mikroorganizmu, zrównoważonego podejścia do ochrony roślin oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Dzięki skutecznej ochronie roślin oraz wspieraniu ich zdrowia i wzrostu, Taegro® stanowi wartościowe narzędzie dla rolników, dążących do zwiększenia wydajności upraw przy jednoczesnym zachowaniu zrównoważonego podejścia do produkcji roślinnej. Dla Syngenty istotne jest, aby dostarczać producentom rozwiązań, które są zrównoważone pod kątem wpływu na środowisko oraz wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku i konsumenta – co ma szczególnie znaczenie w przypadku produkcji warzyw i owoców.