Zobacz raport o stanie rzepaku na dzień 18 lutego 2014 r.

Aktualności

Przedstawiamy Państwu ocenę stanu rzepaku na dzień 18.02.2014 w różnych rejonach Polski według raportów Field Experts Syngenta.

Jarosław Rawski, Polska Płn-Zach

W regionie Polski północno-zachodniej rzepaki są w dobrej kondycji. Aktualnie większość plantacji znajduje się w fazie 8 i więcej liści, szyjki korzeniowe są dość grube, a stożki wzrostu są nisko osadzone, co powoduje, że rzepaki są dobrze przygotowane do przezimowania. Niewielkie opady śniegu sprawiły, że część masy liściowej znajdowała się ponad powierzchnią śniegu i mróz spowodował przemarznięcie liści. Obecnie w całym regionie pola są wolne od śniegu, a dodatnia temperatura w ostatnim czasie powoduje, że powoli następuje ruszenie wegetacji.  Na plantacjach obserwuje się spore porażanie suchą zgnilizną kapustnych oraz skutki żerowania śmietki kapuścianej.

Zobacz raport o stanie rzepaku na dzień 18 lutego 2014 r.
Zobacz raport o stanie rzepaku na dzień 18 lutego 2014 r.

Dr Andrzej Bruderek, Polska Płn-Wsch

Stan plantacji rzepaku w regionie Polski północno-wschodniej nie uległ istotnemu pogorszeniu w porównaniu do okresu z połowy stycznia 2014.
Aktualnie zanika okrywa śnieżna, na polach niewielkie rozlewiska, stan gruntu na 10cm utrzymuje się temperatura -0,6 C.
Niewielkie nocne przymrozki, powodują postępujące przemrażanie liści rozety.

Zenon Smyk, Polska Wschodnia

W regionie wschodnim stan plantacji rzepaków nie budzi większych zastrzeżeń.
Okrywa śniegowa w całym regionie już ustąpiła. Zaobserwowane po mrozowe uszkodzenia liści, lokalnie 20-30% powierzchni. Rośliny generalnie wykazują objawy niedożywienia.
Pąki wierzchołkowe zdrowe, żywe, jakby wykazywały chęć rozwoju. Najstarsze liście porażone przez suchą zgniliznę i szarą pleśń na poziomie średnim.
Na razie jest dobrze, choć dalsze utrzymywanie się niestandardowych jak na połowę lutego wysokich temperatur w dzień i w nocy, prawdopodobnie spowoduje przedwczesne ruszenie wegetacji.
Prognoza długoterminowa wskazuje na ciepły luty do końca miesiąca. W regionie wschodnim, z reguły największe uszkodzenia występowały podczas okresowych spadków temperatury i silnych wysmalających wiatrach występujących standardowo w marcu, czasem na początku kwietnia.

Robert Strycharz, Polska Płd-Zach

Jak na razie, kondycja rzepaku jest dobra, a nawet bardzo dobra. Nie spotkałem się z objawami suchej zgnilizny na szyjce korzeniowej. Wegetacja jest kontynuowana.
Widoczne osmolenia liści, wzrost pędu wierzchołkowego jest kontynuowany od 2 do 4 cm. Rzepak ozimy z widocznymi objawami braku azotu. Część rolników podejmuje decyzje o nawożeniu azotem.

Podsumowując, sytuacja nie jest zła. Obserwuje się powolne ale dość wczesne ruszanie wegetacji. Brak informacji o złym przezimowaniu, rokowania są dobre. Spore porażenie chorobami, głównie sucha zgnilizna, sporo uszkodzeń śmietką, w ostatnich dniach obserwuje się na polach zmianę koloru liści na żółte - efekt ich przemrożenia, – co jest normalną reakcją. W wielu przypadkach potrzebna korekta nawożenia, głównie PK – z powodu długiej jesieni rzepaki są głodne.