You are here

Wybór właściwej odmiany rzepaku

Aktualności Produkty
05.06.2014

W 2014 komisja rejestrowa COBORU zarejestrowała aż 4 odmiany mieszańcowe rzepaku Syngenta. Są to odmiany: SY Saveo, SY Alister, SY Polana, SY Samoa.

Warto podkreślić, że odmiana SY Alister jest pierwszą zrejestrowaną w Polsce odmianą rzepaku z odpornością na specyficzne rasy kiły kapusty.

Kolejnym potwierdzeniem właściwej selekcji odmian są chociażby wyniki porejestrowe 2013. Na 20 najwyżej plonujących odmian w doświadczeniach PDOiR aż 8 to odmiany Syngenta!
 

Odmiany które szczególnie polecamy naszym klientom:

SY Saveo Nadciąga nowy standard (Rejestracja COBORU 2014)

Zupełna nowość na rynku rzepaku. Hybryda, która została przetestowana niemal we wszystkich krajach Europy Środkowej, m.in. w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji. W tym roku uzyskała rejestrację w Polsce. W badaniach rejestrowych 2012/2013 SY Saveo plonował na poziomie 110 % wzorca*. Odmianę wyróżniają wysokie wyniki plonowania oraz szereg cech wpływających pozytywnie na łatwość jej uprawy.

W porównaniu z innymi odmianami hybrydowymi, SY Saveo charakteryzuje się wyraźnie intensywniejszym wzrostem korzeni. Daje to odmianie znaczną przewagę w procesach wzrostu oraz tworzenia plonów. Już we wczesnych fazach wzrostu widoczny jest wysoki potencjał przyswajania wody i substancji odżywczych. Szybszy wzrost korzeniowy umożliwia wcześniejszą regenerację roślin po zimie, co sprawia, że jest to jedna z najszybciej startujących odmian na wiosnę. Rośliny korzenią się głębiej oraz wykształcają dużą masę korzeni włośnikowych. Dzięki temu korzenie obejmują większą objętość gleby i łan zyskuje dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku niekorzystnych warunków, np. suszy.

Cecha ta powoduje, że odmiana zapewnia wysokie i stabilne plony również w niekorzystnych warunkach uprawy. Z uwagi na fakt, że jest to mieszaniec o nieco wolniejszym tempie wzrostu jesiennego najwłaściwszym terminem siewu jest siew w terminach optymalnych.

Rzepak SY Saveo odmiana mieszańcowa - wyższe plony

SY Kolumb Odkrywa nowe horyzonty (Rejestracja COBORU 2010)

Odmiana idealnie dopasowana do potrzeb polskiego rynku ze względu na fakt, że toleruje również nieco lżejsze stanowiska. W związku z tym, SY Kolumb polecany jest do uprawy na terenie całego kraju.

Termin kwitnienia średnio-wczesny, a dojrzewania wczesny. Jedną z wielu cech tego mieszańca jest również dobra tolerancja na czerń krzyżowych.

Po wielu latach doświadczeń wewnętrznych oraz 4 pełnych sezonach sprzedaży zaobserwowaliśmy, że odmiana posiada również olbrzymi potencjał regeneracyjny. SY Kolumb bardzo szybko regeneruje się po okresach niekorzystnych warunków pogodowych. Z uwagi na fakt, że jest to mieszaniec o szybkim tempie wzrostu jesiennego najwłaściwszym terminem siewu jest siew od terminu optymalnego do terminów nieco opóźnionych. Plon w doświadczeniach porejestrowych 2013: 108 % wzorca.

Odmiany rzepaku

SY Alister (Rejestracja COBORU 2013) Kiła – zakaz wjazdu!

Odmiana mieszańcowa rzepaku z odpornością na kiłę kapusty. Jest to odporność na najszerzej występujące rasy tego patogena. Odmiana została w tym roku zarejestrowana w Polsce. W doświadczeniach rejestrowych w Polsce w latach 2012 oraz 2013 SY Alister plonował na poziomie 101% wzorca.

Ciekawie przedstawiają się wyniki doświadczeń porejestrowych w Niemczech z roku 2013. Prowadzone były one z udziałem 3 odmian odpornych na kiłę kapusty. W doświadczeniach tych odmiana SY Alister plonowała zdecydowanie najwyżej.

W roku 2012 badaliśmy również odmianę SY Alister w kilkunastu lokalizacjach w Polsce w warunkach porażenia kiłą. Doświadczenia łanowe prowadzone były głównie w województwie warmińsko-mazurskim oraz pomorskim. Odmiana uzyskiwała wysokie rezultaty plonowania zarówno w przypadku porównania z odmianami bez genu odporności, jak również w przypadku porównania z odmianą odporną.

Poza odpornością odmiana posiada szereg dodatkowych atutów z punktu widzenia agrotechniki. SY Alister jest odmianą o dobrej zimotrwałości, wczesnym terminie kwitnienia i średniowczesnym terminie dojrzewania, wysokiej tolerancji na suchą zgniliznę kapustnych. Odmiana charakteryzuje się szybkim tempem wzrostu jesiennego, mimo tego ma obniżoną podatność do wybijania w pęd jesienią. Szybkie tempo wzrostu powoduje, że odmiana może być również uprawiana w technologiach bezorkowych. Najwłaściwszym terminem siewu jest siew w terminach optymalnych do terminów nieco opóźnionych.
 

Wybór właściwej odmiany rzepaku - mapa


Wybór właściwej odmiany rzepaku - odmiany rzepaku