You are here

Vibrance™ Gold® nowa era zaprawiania nasion zbóż

Aktualności Produkty
18.06.2014

 


Zaprawianie nasion to pierwszoplanowy zabieg chemiczny, mogący w znacznym stopniu decydować o wielkości i jakości uzyskanego plonu.

Specyfika tego zabiegu polega między innymi na tym, że efektywne zwalczanie patogenów uzyskuje się poprzez zastosowanie bardzo małych ilości substancji grzybobójczych.
W bieżącym roku firma Syngenta wprowadza na rynek nowy produkt – Vibrance Gold 100 FS, wybiegając tym samym daleko poza ramy dotychczasowego podejścia do zabiegu zaprawiania nasion.

Zaprawa nasienna Vibrance Gold - zaprawianie nasion

Nowa substancja czynna

Zaprawa nasienna Vibrance Gold - rozwój korzeni

Fot. 1. Rozwój korzeni roślin traktowanych zaprawą Vibrance Gold oraz roślin kontrolnych, w badaniach rizotronowych (Seedcare Institute, Stein, Szwajcaria).

Vibrance Gold to innowacyjna i jednocześnie optymalna mieszanka trzech substancji grzybobójczych, za którą kryje się nie tylko efektywne zwalczanie szerokiego spektrum patogenów, we wczesnych fazach wzrostu zbóż. Poza związkami stosowanymi już wcześniej w zaprawach nasiennych w skład tego produktu wchodzi zupełnie nowa substancja – sedaksan. Na podkreślenie zasługuje fakt, że synteza sedaksanu została przeprowadzona specjalnie pod kątem zastosowania tej substancji w zaprawach nasiennych. Sedaksan jest więc kluczową, ale nie jedyną substancją czynną zaprawy Vibrance Gold. Innowacyjność tego produktu polega na optymalnym połączeniu sedaksanu z substancjami wspomnianym powyżej, difenokonazolem i fludioksonilem. Kompozycja ta niezwykle skuteczne zabezpiecza nasiona zbóż przed szeregiem sztandarowych chorób, takich jak pleśń śniegowa, zgorzele siewek, śniecie czy głownie. 

Moc zakorzenienia

Wyjątkową zaletą stosowania zaprawy Vibrance Gold jest jej oddziaływanie na dynamiczny i silny rozwój systemu korzeniowego, co gwarantuje stabilne ukorzenianie się roślin tzw. „MOC ZAKORZENIENIA”, a tym samym efektywniejsze pobieranie wody i składników pokarmowych. Zagadnienie to było przedmiotem szeregu badań, prowadzonych między innymi w Seedcare Institute w Stein (Szwajcaria). Przeprowadzono tam szereg doświadczeń rizotronowych z wykorzystaniem różnego rodzaju podłóż glebowych. Uzyskane wyniki były bardzo przekonujące, gdyż nawet w sterylnych podłożach, wolnych od patogenów, parametry korzeni roślin traktowanych zaprawą Vibrance Gold znacznie przewyższały parametry roślin kontrolnych (Fot. 1).

Bezkonkurencyjny w zwalczaniu pleśni śniegowej

Analizując zalety Vibrance Gold pod kątem skuteczności działania, na szczególną uwagę zasługuje bezkonkurencyjna skuteczność zwalczania pleśni śniegowej Microdochium nivale. Bez wątpienia jest to aktualnie najlepsze na naszym rynku rozwiązanie w zwalczaniu tego patogena, osiągnięte w wyniku niezależnej aktywności fludioksonilu i sedaksanu, dwóch substancji czynnych, wykazujących odmienne mechanizmy działania (wykres). Rozwiązanie takie jest również bardzo istotnym elementem ograniczającym ryzyko wygenerowania się odporności M.nivale na stosowane w zaprawach środki grzybobójcze. Zjawisko takie notowane jest już w wielu krajach Europy.

Skuteczność zwalczania pleśni śniegowej

Zaprawa nasienna Vibrance Gold - skuteczność zwalczania pleśni śniegowej

 

Ostra plamistość oczkowa

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Vibrance Gold jest obecnie jedyną zaprawą nasienną zarejestrowaną w naszym kraju do zwalczania ostrej plamistości oczkowej zbóż, wywoływanej przez grzyb Rhizoctonia cerealis (Fot. 2). W ostatnim latach znaczenie gospodarcze tego patogena drastycznie wzrasta, o czym alarmują zarówno liczne doniesienia prasowe jak i szereg publikacji naukowych. Przykładem może być publikacja zamieszczona w Plant Pathology (2013), która prezentuje wyniki lustracji występowania tego patogena w Europie. Według zamieszczonych tam danych, badania przeprowadzone w Polsce w latach 2009-2012 wykazały obecność Rhizoctonia solani w aż 82% analizowanych próbek ziemi.

Zaprawa nasienna Vibrance Gold - objawy ostrej plamistości oczkowej

Fot. 2. Objawy ostrej plamistości oczkowej

Nie mniej istotnym atutem zaprawy Vibrance Gold jest jej pozytywny wpływ na procesy fizjologiczne roślin. Wyniki szeregu badań, zarówno laboratoryjnych jak i polowych wykazały, że stosowanie tego produktu ma istotny wpływ między innymi na poprawę wigoru i zwiększenie obsady roślin, a w przypadku zbóż ozimych także na ich zimotrwałość. Udowodniono również, że rośliny pozytywnie reagują na ten produkt w warunkach stresowych, takich jak susza, nadmierne opady czy spadki temperatur.

Stosowanie zaprawy Vibrance Gold jest więc kompleksowym oddziaływaniem na roślinę uprawną, pozwalającym optymalnie wykorzystać jej potencjał genetyczny, a tym samym uzyskać wysoki i dobry jakościowo plon w jak najbardziej racjonalny sposób.

dr Dariusz Gajek

 

Zaprawa nasienna Vibrance Gold

Technologia nazywana Formułą M zapewnia równomierne rozłożenie substancji czynnych zaprawy Vibrance Gold na całej powierzchni ziarniaków. W technologii tej udoskonalono właściwości przylegania produktu do traktowanej powierzchni, przez co zmniejszono praktycznie do minimum zjawisko odpadania zaprawy od ziarniaków po jej wyschnięciu. Tym samym zminimalizowano także negatywny efekt pylenia zaprawionych nasion.

 

Formuła M zapewnia:

  • Dymaniczne przemieszczanie się zaprawionego ziarna
  • Zminimalizowany efekt pylenia
  • Łatwość czyszczenia zaprawiarek
  • Doskonałe pokrycie ziarna
  • Intensywne i równomierne zabarwienie ziarniaków
  • Doskonałe rezultaty