Syngenta liderem debaty na EXPO 2015

Aktualności

Pod hasłem "Wyżywić planetę, energia dla życia" trwa w Mediolanie światowa wystawa EXPO 2015. Syngenta – jeden z wystawców w Pawilonie Szwajcarskim - bierze aktywny udział w tym przedsięwzięciu.

W pierwszych dniach maja zainicjowaliśmy debatę o bezpieczeństwie żywnościowym i sytuacji społeczności skupionych wokół rolnictwa. Uczestniczyli w niej przedstawiciele instytutów badawczych, rolnicy, organizacje pozarządowe i prywatne firmy.

Syngenta liderem debaty na EXPO 2015

Bezpieczeństwo przez współpracę

Debatę otworzył członek zarządu firmy Syngenta Christoph Mäder, który powiedział: „Codziennie na świecie przybywa kolejnych 200 tys. osób do wyżywienia. Wytworzenie żywności wystarczającej do zaspokojenia potrzeb stale rosnącej populacji to jedno z największych wyzwań, przez jakimi dziś stoimy”.

Marco De Matteis, CEO firmy De Matteis Agroalimentare, producenta włoskich makaronów, podkreślił jak ważna jest współpraca i dzielenie się doświadczeniami. Za przykład podał włoską strategię współpracy rolników i przemysłu, dzięki której liczba gospodarstw dostarczających wysokiej jakości pszenicę durum wzrosła ze stu w 2010 roku do tysiąca w bieżącym roku.

Dr Alessandra Giuliani z Uniwersytetu w Bernie mówiła z kolei o tym, jak istotne jest zaufanie w relacjach między podmiotami uczestniczącymi w procesie wytwarzania żywności. „Zależności, relacje, powiązania są bardzo ważne”, podkreślała dr Giuliani. „W krajach rozwijających się relacje są często nieformalne, a zaufanie jest ważnym kapitałem”.

O zaufaniu mówił także Flavio Alzueta, wiceprezes i dyrektor marketing w hiszpańskim Global G.A.P. Zwracał on uwagę na konieczność budowania zaufania między rolnikami, sprzedawcami żywności i finalnymi konsumentami. „W krajach rozwijających się mówimy o tym, jak wytworzyć więcej przy mniejszym wykorzystaniu zasobów, natomiast w krajach rozwiniętych dyskutuje się, jak wytworzyć więcej nie niszcząc przy tym środowiska naturalnego”, mówił Flavio Alzueta.

W rozwiązywaniu tych problemów aktywnie uczestniczy Syngenta. Dr Luigi Radaelli, szef firmy Syngenta we Włoszech, przypomniał o programie The Good Growth Plan, czyli sześciu zobowiązaniach firmy na rzecz zrównoważonego rolnictwa.

Współpraca w obszarze badań

Uczestnicy debaty poruszyli również temat możliwej współpracy w obszarze badań i rozwoju. Prof. Nina Buchmann podkreślała znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego we wdrażaniu konkretnych rozwiązań, a dr Paul Steffen ze szwajcarskiego Agroscope zaznaczył: „Współpraca zaczyna się poznania swojej własnej organizacji i skupienia ludzi wokół jednego celu”.

Prof. Paolo Bàrberi ze Scuola Superiore Sant’Anna w Pizie dodał: „Nie sądzę, że na badania w obszarze rolnictwa brakuje pieniędzy. Brakuje nam jednak wybitnych pomysłów, jak te pieniądze wykorzystać. Musimy być otwarci na nowe idee, nie możemy się ich bać”.

W debatę włączyła się także dr Camilla Corsi, Head of Chemical Research Crop Protection R&D w firmie Syngenta, która stwierdziła: „Musimy prowadzić badania, które odpowiadają potrzebom rolników, ale nie możemy tego robić samodzielnie. Musimy budować relacje oparte na zaufaniu. Jeśli sobie ufamy, możemy zaakceptować większe ryzyko”.

Współpraca dla rolników

Kolejny panel dyskusyjny dotyczył niewielkich gospodarstw. Rozpoczął ją Markus Bürli ze Szwajcarskiej Agencji Rozwoju, który zauważył: „Nowoczesne technologie telekomunikacyjne spowodowały rewolucję w krajach rozwijających się. Jednak choć małe gospodarstwa zyskały dostęp do nowych rynków, nadal brakuje wiedzy, jak tę szansę wykorzystać”.

Lottie Senkwe, dyrektor programu iDE w Zambi, podawał przykłady udanej współpracy między organizacjami pozarządowymi a komercyjnymi firmami, takimi jak Syngenta: „iDE współpracuje z najbiedniejszymi rolnikami, aby zwiększyć ich przychody z dwóch do czterech dolarów dziennie. Badamy, jakie produkty można dostarczyć w zrównoważony i przystępny cenowo sposób. Wówczas znajdujemy potencjalnych partnerów, na przykład firmę Syngenta, która dostarcza zintegrowanych rozwiązań – nasiona, środki ochrony i wiedzę”.

Innowacje w rolnictwie

Ostatni panel, dotyczący wspierania innowacyjności w rolnictwie, otworzył prof. Urs Niggli, dyrektor z Research Institute of Organic Agriculture w Szwajcarii. „Innowacyjność to różnorodność pomysłów”, powiedział. „Musimy zadbać o najbiedniejszych rolników, których plony możemy podwoić lub potroić stosując odpowiednie metody. Ale innowacji poszukują także największe gospodarstwa, bo tylko dzięki innowacyjności możemy zapewnić światu bezpieczeństwo żywnościowe”.

Z kolei dr Gerardo Ramos z firmy Syngenta podkreślał znaczenie udziału instytucji publicznych w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań: „Inwestycje publiczne nie opuszczają na ogół jednego kraju, podczas gdy firmy prywatne inwestują globalnie. Dla nas zrównoważone rozwiązania muszą być możliwe do wdrażania na światową skalę, choć oczywiście bierzemy pod uwagę lokalne uwarunkowania i potrzeby”.

Debatę podsumował dr Guy Morin, szef samorządu Bazylei: „Współpraca jest kluczowa dla zapewniania światu bezpieczeństwa żywnościowego. Wierzę, że możemy znaleźć takie rozwiązania, które znajdą zrozumienie u rządów, sektora prywatnego, organizacji pozarządowych, instytutów badawczych i konsumentów. Tylko dialog jest gwarantem postępu”.