You are here

Raport plonowania 2014

Aktualności Produkty
24.03.2015

Jak co roku testujemy nasze odmiany na wielu polach w całej Polsce. W 2014 roku odmiany Syngenta gościły na PKS-ach (Pola Klasy S - Dni Pola Syngenta) oraz w wielu gospodarstwach.

Raport plonowania 2014

Poniższy raport prezentuje wyniki odmian Syngenta z Demo Farm oraz lokalizacji PKS w 2014 roku, na które również zapraszaliśmy naszych rolników.

Jak podaje GUS, średnie plony buraka cukrowego w 2014 roku wyniosły w Polsce 60,3 t/ha.( źródło farmer.pl)

Jak na tym tle wypadły odmiany Syngenta?

Lokalizacje PKS 2014

Raport plonowania 2014

Raport plonowania 2014

Raport plonowania 2014

Raport plonowania 2014

Inne lokalizacje doświadczalne 2014

 

Raport plonowania 2014

Raport plonowania 2014

Raport plonowania 2014

Średnie plony oraz zawartość cukru ze wszystkich lokalizacji w 2014 roku.

Raport plonowania 2014

* Analizy wykonane w laboratorium w Straszkowie

Plony średnio ponad 87 ton z ha buraków to bardzo dobry rezultat z otrzymanych wyników z 7 doświadczalnych pól naszych Klientów. Mimo, iż warunki pogodowe w 2014 roku nie sprzyjały wysokiej polaryzacji, prawie 18 procentowa zawartości cukru w odmianach Syngenta to niezłe osiągniecie.

Raport plonowania 2014