You are here

Perfekcyjna ochrona przed zarazą ziemniaka

Aktualności Produkty
26.03.2014

Zwalczanie zarazy ziemniaka jest najważniejszym zabiegiem w uprawie ziemniaków. Przy wyborze odpowiedniego produktu decyduje przede wszystkim najlepsza skuteczność, długość działania oraz dobra odporność na zmywanie.

Fungicyd RevusFungicyd Amistar

Aby uzyskać pewną ochronę na zarazę ziemniaka zalecamy zastosowanie Revus nawet w 3 kolejnych zabiegach lub przemienie z innymi preparatami. W ostatnich latach wśród chorób, które atakują uprawy ziemniaka, coraz większego znaczenia nabiera alternarioza. Straty spowodowane tą chorobą mogą sięgać nawet 30%. Do jej zwalczania zalecamy stosowanie preparatu Amistar.

REVUS DZIAŁA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Aby mieć pewną ochronę należy użyć preparatu Revus od drugiego a najpóźniej od trzeciego oprysku w całej fazie wzrostu liści. Dzięki bardzo skutecznej substancji czynnnej mandipropamid uda się zapanować nad zarazą. Szybko osiągana odporność na zmywanie przez opady deszczu daje dodatkową elastyczność użycia. Połączenie tych dwóch właściwości to w praktyce ogromne bezpieczeństwo w produkcji ziemniaków wysokiej jakości. Dlatego przy wyborze fungicydów do ochrony
ziemniaków nie wolno podejmować ryzyka.
Grupa EuroBlight – eksperci ds. ziemniaków z całego świata – oceniła zapobiegawczy oprysk Revus jako bardzo skuteczny,
a w porównaniu z produktami konkurencji jako najlepszą ochronę liści przed zarazą. Aktualnie prowadzone badania potwierdzają tę ocenę i pokrywają się też z opinią rolników: Revus posiada pewne działanie – zwalcza zarazę (Phytophthora infestans) na najwyższym poziomie.

Perfekcyjna ochrona przed zarazą ziemniaka - przegląd zalet

Perfekcyjna ochrona przed zarazą ziemniaka

 • pewna i całościowa
  ochrona na dwie
  najważniejsze choroby
  ziemniaka (zarazę
  i alteranriozę)
 • długotrwałe działanie
 • łatwość w użyciu
 • oszczędność przy
  zastosowaniu obu
  produktów

Perfekcyjna ochrona przed zarazą ziemniaka

REVUS JEST ODPORNY NA DESZCZ

Opady deszczu i nawadnianie to szczególne wyzwania dla fungicydów w uprawie ziemniaka. Revus również tutaj stawia nowe standardy – substancja czynna zawarta w preparacie niezwykle szybko wiązana jest w warstwie woskowej. Revus jest tym samym chroniony przed opadami i nie mają one negatywnego wpływu na jego działanie. Dzięki temu uprawy ziemniaków chronione są na najwyższym poziomie nawet przy zmiennej pogodzie. Odporność na deszcz jest szczególnie ważną zaletą w gospodarstwach
z systemem deszczowni. Już godzinę po aplikacji utrzymana zostaje pełna skuteczność również przy nawadnianiu.

REVUS MA WYJĄTKOWE DZIAŁANIE

Mandipropamid, substancja czynna zawarta w Revus odkładana jest w warstwie woskowej na powierzchni liści i łodygi. Z tego stabilnego depozytu substancja oddawana jest przez długi czas do liści i tam przemieszcza się translaminarnie chroniąc przyrosty liściowe. Zapewnia to wyjątkową ochronę i większą elastyczność przy kolejnych opryskach.

KONTROLOWAĆ ZARAZĘ ORAZ ALTERNARIOZĘ

Perfekcyjna ochrona przed zarazą ziemniaka - kontrolaInfekcje zarazy ziemniaka mogą prowadzić do strat całej uprawy. Również infekcje alternariozą coraz częściej zagrażają uprawom – mogą prowadzić nawet do 30% strat plonu. W ekstremalnych latach, kiedy na początku sezonu była susza (wywołała stres w uprawie ziemniaków i wyższą podatność na alternariozę), a później latem w krótkim czasie wystąpiły bardzo intensywne opady (zwiększyła się mocno podatność na zarazę ziemniaka), obie choroby miały duże nasilenie w wielu regionach uprawy ziemniaka i trzeba było intensywnie chronić fungicydami.

WŁAŚCIWY CZAS ZWALCZANIA ALTERNARIOZY

Pierwszym okresem zwalczania alternariozy jest czas na 7 do 8 tygodni po wschodach ziemniaka. Drugi zabieg należy przeprowadzić około 14 dni później.

WŁAŚCIWA STRATEGIA NA ZARAZĘ ZIEMNIAKA I ALTERNARIOZĘ

Z reguły walkę z zarazą ziemniaka zaczyna się od podania wysokosystemicznej substancji czynnej, aby zwalczyć pierwotne porażenie. Tutaj od lat sprawdza się Ridomil® Gold MZ Pepite. Działa interwencyjnie i zapobiegawczo na zarazę ziemniaka i alternariozę oraz zwalcza wczesne porażenie mogące pochodzić od już zakażonych sadzeniaków. Przyjmuje się, że średnio jest to przynajmniej 5% użytego materiału, a więc bardzo poważne źródło infekcji.
Kiedy rośliny rozwiną nadziemną część należy rozpocząć ochronę na zarazę ziemniaka – w tym celu zalecamy stosowanie Revus nawet w 3 kolejnych zabiegach. W przypadku
odmian średniopóźnych i późnych zawsze należy zaplanować aplikację fungicydu na alternariozę. W tym celu zalecamy zastosować preparat Amistar, który od momentu otrzymania zezwolenia jest najskuteczniejszym produktem na allternariozę i ma jednocześnie korzystne działanie na zarazę.

Co mówią praktycy?

Dariusz Garncarek, Proagi Sp. z o.o., Mieścisko, woj. wielkopolskie, 200 ha ziemniaka
– Uprawiamy ziemniaka jadalnego z przeznczeniem na chipsy i frytki oraz dla przemysłu skrobiowego na łącznym areale 200 ha, z czego 50 ha jest nawadniane. Ziemniaki
uprawiamy w płodozmianie ze zbożami ozimymi, kukurydzą i rzepakiem. Mimo, że region w którym prowadzona jet produkcja nie należy do bogatych w opady, to z racji dość dużej popularności uprawy ziemniaka w okolicy, ochronę plantacji staramy się zawsze prowadzić terminowo i intensywnie. Korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań i bazujemy głównie na preparatach systemicznych w pierwszych zabiegach oraz wgłębnych w późniejszym okresie. W wielu zabiegach wykorzystujemy wysoką skuteczność Amistaru w zwalczaniu alternariozy – choroby, która nabiera coraz większego znaczenia. Standardem jest też ochrona preparatem Revus przed zarazą na przełomie czerwca i lipca, gdy pogoda lubi zaskakiwać. W tym okresie nie możemy sobie pozwolić nawet na najmniejszy błąd i tu Revus spisuje się znakomicie