Od 2 lipca działamy pod nazwą Syngenta Polska Sp. z o.o.!

Aktualności

Syngenta

W roku 2011 Syngenta ogłosiła swoją nową strategię i połączenie swoich dwóch działów, Ochrony roślin (Crop Protection) oraz Nasiennego (Seeds). Dzięki połączonym potencjałom i doświadczeniom, w ciągu ostatnich kilku miesięcy firma dowiodła, że zintegrowane działania i rozwiązania z zakresu ochrony roślin mogą odgrywać istotną rolę w zagwarantowaniu nowoczesnego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa.

29 czerwca 2012 proces integracji zostanie ostatecznie zakończony w wyniku połączenia obu firm, Syngenta Crop Protection Sp. z o.o. i Syngenta Seeds Sp. z o. o. Fuzja zostanie przeprowadzona na zasadzie przejęcia przez Syngenta Crop Protection wszystkich aktywów i zobowiązań wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi z zawartych umów i uzyskanych pozwoleń. Zmiana ta w żaden sposób nie wpłynie na istniejące umowy Syngenta i porozumienia, a także na zasady współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Od dnia 2 lipca Syngenta w Polsce działa pod nazwą Syngenta Polska Sp. z o. o.

Adres dla firmy pozostaje ten sam: ul. Powązkowska 44C, 01-797 Warszawa.