Nowe odmiany ozimego jęczmienia hybrydowego Hyvido™

Aktualności

W bieżącym sezonie firma Syngenta jako jedyna zaoferuje już cztery odmiany ozimego jęczmienia hybrydowego w technologii Hyvido™.

Odmiany takie jak Hobbit i Zzoom sprawdziły się w polskich warunkach i udowodniły swój niezwykły potencjał plonotwórczy, zdobywając wielu zwolenników. Syngenta nie ustaje w pracach hodowlanych i dlatego w sezonie 2014 wprowadziła dwie zupełnie nowe odmiany Wootan oraz Galation, zaś w sezonie 2015 w ofercie odmian Hyvido™ pojawiła się nowa odmiana Trooper. Do zasiewów 2016 dostępna będzie nowo zarejestrowana odmiana Mercurioo wyróżniająca się wśród odmian Hyvido™ zimotrwałością.

Odmiana Wootan została zarejestrowana w marcu 2014 r. (kraj rejestracji: Niemcy). Należy zaznaczyć, iż odmiana Wootan w procesie rejestracji w latach 2011-2013 była najwyżej plonującą i najbardziej stabilną w plonowaniu odmianą spośród wszystkich odmian jęczmienia ozimego, nie tylko hybrydowego. Jednocześnie ten wyjątkowy potencjał plonotwórczy odmiana Wootan zaprezentowała na obydwu poziomach intensywności produkcji testowanych w procesie rejestracji – zarówno w pełnym systemie ochrony i nawożenia, jak również przy ograniczonych środkach produkcji.

Odmiana Galation oprócz bardzo wysokich plonów, również potwierdzonych w oficjalnych badaniach rejestracyjnych w latach 2010-2012, charakteryzuje się imponującą jakością plonu – wysoką i stabilną masą hektolitra.

Odmiana Trooper to odmiana kompensacyjna o bardzo dużym potencjale plonowania. Gwarantuje ona pewność uprawy dzięki bardzo wysokiej odporności na choroby.

Nowość 2016 – Mercurioo oprócz wspomnianej wyróżniającej się wśród odmian Hyvido™ zimotrwałości cechuje się dobrą zdrowotnością oraz wysoką zdolnością adaptacyjną do różnych rodzajów gleb.

Poniżej znajdą Państwo tabelę z charakterystyką wszystkich sześciu odmian jęczmienia.

Jęczmień hybrydowy Hyvido Zzoom
Jęczmień hybrydowy Hyvido Hobbit
Jęczmień hybrydowy Hyvido Galation
Jęczmień hybrydowy Hyvido Wootan
Jęczmień hybrydowy Hyvido Trooper
Jęczmień hybrydowy Hyvido Mercurioo


Hyvido - normy siewu