You are here

Najnowsze wyniki plonowania odmian rzepaku

Aktualności Produkty
02.08.2013

Tegoroczny sezon uprawy rzepaku nie należy do łatwych.

 

Pomimo, że w większości rejonów plony są na wysokim poziomie, to ceny nie osiągnęły zadowalających pułapów. Wszystko to sprawia, że do wyboru odmian na siewy tegoroczne powinniśmy podchodzić ze szczególną uwagą.

Jednym z głównych czynników wyboru jest plonowanie odmian, a najbardziej wiarygodnym źródłem informacji są wyniki doświadczeń prowadzonych przez stacje COBORU.

Poniżej przedstawiamy najświeższe wyniki plonowania odmiany SY Kolumb F1 oraz kiłoodpornej odmiany SY Alister z doświadczeń wewnętrznych Syngenta, prowadzonych w lokalizacjach COBORU (Rarwino, Lisewo, Krzyżewo, Słupia Wielka, Zybiszów). Dodatkowo zamieszczamy wyniki z lokalizacji Syngenta – Inowrocław.

Wyniki plonowania dla SY Kolumb, 2013

Rzepak SY Kolumb odmiana mieszańcowa - wyniki plonowania

Wyniki plonowania dla SY Alister, 2013

Rzepak SY Alister odmiana kiłoodporna - wyniki plonowania

Odmiany Syngenta uzyskały świetne rezultaty również w doświadczeniach PDO (Porejestrowe Doświadczenia Odmianowe). W zebranych dotychczas lokalizacjach COBORU (23 na 29) na 25 najwyżej plonujących odmian znajduje się aż 8 mieszańców Syngenta. O szczegółowe wyniki prosimy pytać stacje COBORU lub przedstawicieli Syngenta.