You are here

Informacja nt. zmian wynikających z rozporządzenia KE w sprawie neonikotynoidów

Aktualności Produkty
18.06.2013

W związku z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze nr 540/2011, poniżej przedstawiamy stanowisko Syngenta w tej sprawie.

W dniu 25 maja br. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne.

Syngenta podtrzymuje swoje stanowisko, że nie było żadnych naukowych podstaw do wprowadzenia tak drastycznych zmian w warunkach dopuszczenia ww. substancji do obrotu.

Niemniej, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na implikacje związane z tymi przepisami prawnymi w obrocie środkami ochrony roślin oraz materiałem zaprawionym środkami zawierającymi tiametoksam, jako substancję czynną.

Z dniem 1 grudnia 2013 r. wchodzi w życie zakaz obrotu oraz wysiewu nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierających substancje wymienione w tytule rozporządzenia, w przypadku produktów Syngenta jest to substancja tiametoksam. Dotyczy to zaprawionych nasion zbóż jarych (jęczmień, owies, pszenżyto, pszenica, proso, żyto, sorgo) oraz m.in. nasion rzepaku, fasoli, gryki, ogórka, roślin strączkowych, kukurydzy, słonecznika – pełna lista upraw znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia nr 485/2013.

 Do 30 września 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieni lub wycofa istniejące zezwolenia dla środków zawierających ww. substancje czynne.

Okres na zużycie środków ochrony roślin, dla których zezwolenia zostaną wycofane lub zmienione upływa najpóźniej 30 listopada 2013 r.

W odniesieniu do tiametoksamu zmiany w zezwoleniach dotyczyć będą:

- zakazu stosowania do zaprawiania nasion w zbożach jarych – jęczmień, proso, owies, ryż, żyto, sorgo, pszenżyto, pszenica;

- zakazu stosowania dolistnego w uprawach jęczmienia, prosa, owsa, żyta, sorgo, pszenżyta i pszenicy;

- zakazu stosowania do zaprawiania nasion i dolistnie (za wyjątkiem stosowania w szklarniach i stosowania dolistnego po okresie kwitnienia) w m.in. następujących uprawach: rzepak, słonecznik, kukurydza, fasola, borówka, czereśnia, jabłoń, ogórek, porzeczka, rośliny strączkowe, brzoskwinia, nektarynka, grusza, śliwa, malina, truskawka, orzech – pełna lista upraw znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 485/2013.

Ustawodawca przewiduje, że w ciągu dwóch lat Komisja Europejska przeanalizuje wprowadzone ograniczenia i wszystkie dostępne informacje naukowe nt. ww. substancji i ich wpływu na pszczoły. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że środki nie stanowią zagrożenia, zakaz zostanie zniesiony.

 Pełen tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo na stronie internetowej Dziennika Urzędowego UE:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:139:0012:0026:PL:PDF