You are here

Cztery nowe rejestracje w rzepaku

Aktualności Produkty
02.02.2014

Na spotkaniu komisji rejestrowej odmian rzepaku w COBORU w Słupii Wielkiej, pod koniec stycznia b.r. zarejestrowano cztery odmiany mieszańcowe rzepaku firmy Syngenta.

 

 

Są to: SY Saveo, SY Polana, SY Samoa oraz SY Alister. Szczególnie warta podkreślenia jest odmiana SY Saveo oraz odmiana SY Alister. SY Alister jest odmianą odporną na kiłę kapusty.

SY Saveo to zupełna nowość na rynku rzepaku. Hybryda, która została przetestowana niemal we wszystkich krajach Europy Środkowej, m.in. w Polsce, Niemczech, Czechach oraz na Słowacji. Wyróżniają ją wysokie wyniki plonowania oraz szereg cech wpływających pozytywnie na łatwość jej uprawy. SY Saveo charakteryzuje się wyraźnie intensywniejszym wzrostem korzeni niż inne mieszańce. Daje to znaczną przewagę w procesach wzrostu oraz tworzenia plonów.

Już we wczesnych fazach wzrostu widoczny jest wysoki potencjał przyswajania wody i substancji odżywczych. Szybszy wzrost korzeniowy umożliwia wcześniejszą regenerację roślin po zimie. Rośliny korzenią się głębiej oraz wykształcają dużą masę korzeni włośnikowych. Dzięki temu korzenie obejmują większą objętość gleby i łan zyskuje dodatkowe bezpieczeństwo w przypadku niekorzystnych warunków, np. suszy. Cecha ta powoduje, że odmiana zapewnia wysokie i stabilne plony, również w niekorzystnych warunkach.

Z uwagi na fakt, że jest to mieszaniec o nieco wolniejszym tempie wzrostu jesiennego, najwłaściwszym terminem siewu jest siew w terminach optymalnych.

Rzepak SY Saveo odmiana mieszańcowa - wzorzec korzeni

Wzrost korzeni 40 dni po siewie