You are here

Colzor Trio ® 405 EC - Zalety zabiegów przedwschodowych

Aktualności Produkty
25.09.2014

Colzor Trio ® 405 EC - Zalety zabiegów przedwschodowych

Maruna bezwonna

Mak polny

Samosiewy zbóż

Fiołek polny

Komosa biała

 

Zalety zabiegów przedwschodowych

  • Zapobieganie wczesnej konkurencji ze strony chwastów
  • Wysoki poziom skuteczności w zwalczaniu chwastów
  • Zabieg przedwschodowy daje możliwość ewentualnych zabiegów poprawkowych
  • Wyższy plon vs. zabiegi powschodowe
  • Unikamy wymagających warunków pogodowych po wschodach rzepaku i związanych z tym potencjalnych uszkodzeń

Plon po zabiegach przed- i powschodowych

Colzor Trio ® 405 EC - Zalety zabiegów przedwschodowych