You are here

BOXER 800 EC - Odporność miotły zbożowej przełamywana już od jesieni

Aktualności Produkty
27.08.2015

Odporność chwastu na herbicyd bądź samo podejrzenie występowania odporności na polu u wielu rolników powoduje przyspieszone bicie serca i rodzi wiele dręczących pytań

 
Wczesne wykrycie problemu pozwala na skuteczne i w miarę ekonomiczne wyjście z tego stanu. Oczywiście wymaga zmian, nie dzieje się z dnia na dzień, ale ogranicza ryzyko intensyfikacji i całkowitą eliminację pola dla danej uprawy.

Odporność – czym jest, skąd się bierze i jak jej przeciwdziałać?

Naukowa definicja mówi o dziedzicznej zdolności niektórych biotypów w danej populacji do przeżycia zabiegu herbicydowego, który w normalnych warunkach stosowania spowodowałby zniszczenie tej populacji chwastów. W praktyce wygląda to tak, że stosując herbicyd nie eliminujemy części populacji danego gatunku, a z każdym kolejnym rokiem pojawia się coraz większa trudność w jego zwalczaniu. Doskonałym przykładem jest tu miotła zbożowa, która mimo obecności na rynku wielu preparatów do jej zwalczania z roku na rok jest trudniejsza do wyeliminowania. Przyczyn jest wiele, ale kilka najważniejszych to: brak właściwego płodozmianu, uproszczenia w uprawie oraz brak rotacji herbicydów o odmiennym mechanizmie działania. Wieloletnie stosowanie tego samego herbicydu bądź mechanizmu działania spowodowało drastyczne obniżenie skuteczności, a sposób rozmnażania miotły zbożowej (przenoszenie z pyłkiem) z roku na rok rozszerza obszar, na którym obserwujemy odporność.

Podstawową metodą przeciwdziałania odporności jest właściwy dobór roślin następczych, staranne przygotowania gleby oraz odpowiedni dobór herbicydów. Warto stosować również mieszaniny produktów o odmiennych mechanizmach działania, które będą uzupełniać się wzajemnie, zwiększać skuteczność zabiegu oraz bardzo często poszerzać spektrum gatunkowe zwalczanych chwastów.

Boxer – odpowiedź na potrzeby rynku

Preparat Boxer w Polsce obecny jest od kilku lat, rokrocznie zyskując nowych klientów. Substancją czynną jest tu prosulfokarb, który należy do inhibitorów syntezy lipidów (wg. HRAC grupa N), czyli stanowi odmienny mechanizm działania do bardzo powszechnie stosowanych preparatów z grupy B reprezentowanych głównie przez inhibitory syntezy acetylomleczanowej (ALS). Ponadto w zbożach ta substancja nie była dotąd zarejestrowana i wykorzystywana. Do tej pory nie stwierdzono uodpornienia chwastów na prosulfokarb. Mechanizm działania klasyfikuje produkt w grupie niskiego ryzyka wytworzenia odporności, a także doskonale wpasowuje go do programów ochrony przełamujących stwierdzoną odporność.

Prowadzone w ostatnich latach badania nad wpływem zachwaszczenia miotłą zbożową na plon i rozwój roślin dowodzą, że jej konkurencja wpływa na plonowanie i zmianę pokroju rośliny uprawnej już od fazy siewek. Podobny wpływ wykazują wszystkie chwasty dwuliścienne. Szczególne miejsce zajmują tu gatunki niskiego piętra takie jak: gwiazdnica, przetaczniki, jasnoty. Bardzo często są pomijane, jako te niegroźne, ale ograbiają roślinę uprawną ze składników pokarmowych i wody, a szereg herbicydów ich nie zwalcza. W konsekwencji w kilkuletnim okresie systematycznego pomijania w zwalczaniu kompensują i stanowią duże wyzwanie. Aby zapewnić maksymalny potencjał plonowania roślin, nie można o nich zapominać, a zabiegi odchwaszczania powinny być wykonywane jak najwcześniej jesienią. Wiosenne zabiegi powinny być traktowane jedynie jako „poprawki”. Boxer świetnie wpisuje się w tę konwencję. Stosowany bardzo wcześnie (najlepiej w fazie szpilkowania rośliny uprawnej) zabezpiecza plantacje już od jesieni. W przypadku, gdy potrzebna jest korekta po jesiennym zastosowaniu Boxer, wiosną polecamy Lintur – kompleksowy preparat na chwasty dwuliścienne.

Nowy, inicjujący szeroką linię produktów

Boxer jest pierwszym herbicydem zapowiadającym nadejście nowej rodziny herbicydów Syngenta w zbożach. Mieszanina prosulfokarbu z metrybuzyną już jest zarejestrowana w ziemniaku, a kolejne znajdują się obecnie w badaniach wdrożeniowych. Już teraz można jednak powiedzieć, że Boxer, jako potencjalny partner dla innych herbicydów, stanowi idealną platformę do tworzenia rozwiązań dopasowanych do indywidualnych potrzeb plantatorów zbóż. Dodatek poszczególnych partnerów do Boxer już na jesieni pozwala na kontrolę zachwaszczenia i spokojne myślenie o wiośnie.

Marcin Bednarczyk
Crop Field Expert
Syngenta Polska

Tabela 1. Możliwości zastosowania Boxer, a skuteczność zwalczania chwastów.

BOXER 800 EC - Odporność miotły zbożowej przełamywana już od jesieni - tabela

BOXER 800 EC - Odporność miotły zbożowej przełamywana już od jesieni - skuteczność działaniaLista zarejestrowanych produktów zawierających wymienione w tabeli substancje czynne: chlorosulfuron, diflufenikan, pendimetalina, tribenuron metylu znajduje się na stronie MRiRW – www.gov.pl/web/rolnictwo