You are here

Affirm – by gąsienice w sadach nie były problemem

Aktualności Produkty
18.08.2015

Miniona dość łagodna i krótka zima sprzyjała dobremu przezimowaniu drzew w sadach, ale również wielu szkodników.

Insektycyd Affirm - jabłka

 

Dlatego w tym sezonie trzeba będzie ze szczególną uwagą i wiedzą podejść do ich zwalczania, wybierając do tego celu dobre i sprawdzone preparaty.

W gronie szkodników, które co roku występują w sadach jabłoniowych i gruszowych – w mniejszym czy większym nasileniu – są zwójkówki. Szkodniki te każdego roku stanowią poważne zagrożenie. Warto więc przypomnieć najważniejsze elementy skutecznej strategii zwalczania zwójek w sadach:

  • Z racji dużego zróżnicowania gatunkowego zwójek w sadach, jak również tempa ich rozwoju ściśle uzależnionego od przebiegu pogody, podstawowym kryterium wyznaczania terminów zabiegów powinna być obserwacja pułapek feromonowych.
  • Pułapki feromonowe (trójkątne typu delta) rozwieszamy w sadach zaraz po kwitnieniu i prowadzimy ich regularny monitoring.
  • Do zwalczania zwójek najlepiej jest wybierać środki selektywne o długim okresie działania wobec zwójek.
  • Zabiegi przeciwko zwójkom i owocówkom najlepiej jest wykonywać wcześnie rano w ciepły i słoneczny dzień – wtedy gąsienice są bardziej aktywne i przemieszczając się po liściach mają lepszy kontakt z preparatem – skuteczność zabiegu jest wtedy wyższa.
  • Młode gąsienice są bardziej wrażliwe na działanie insektycydów, dlatego im wcześniej wykonany jest zabieg tym jego skuteczność jest wyższa.
    W lipcu należy wymienić dyspenser feromonowy w pułapkach, tak by można było je wykorzystać przy obserwacjach dynamiki lotu motyli drugiego pokolenia zwójek i owocówki jabłkóweczki.
  • Szkody spowodowane przez drugie pokolenie owocówki jabłkóweczki lub zwójek mogą być bardzo dotkliwe, dlatego zabiegi przeciwko nim powinny być wykonane odpowiednio wcześniej.

Owocówka jabłkóweczka jest szkodnikiem, który pojawia się w sadach jabłoniowych w różnym nasileniu, ale w każdym sezonie. Wylot motyli rozpoczyna się zwykle koło połowy maja i trwa 4-5 tygodni. W tym czasie samice składają jaja, z których po kilku lub kilkunastu dniach (w zależności od przebiegu pogody) wylęgają się larwy. Te wkrótce po wylęgu wgryzają się do owoców powodując ich uszkodzenia. Dlatego w przypadku owocówki jabłkóweczki najlepszym terminem na wykonanie zabiegu zwalczającego jest moment tuż przed wylęgiem larw (w fazie zwanej czarną główką). Proces ten jest jednak z reguły rozłożony w czasie (zwłaszcza gdy jest chłodno i deszczowo, wówczas składanie jaj przez samice i ich rozwój trwa dłużej), dlatego oprócz właściwego terminu zabiegu ważne jest korzystanie ze środków o długim czasie działania. Motyle drugiego pokolenia owocówki pojawiają się z kolei koło połowy sierpnia i wówczas znowu konieczna jest obserwacja pułapek feromonowych i śledzenie dynamiki lotu motyli by ustalić optymalny termin zabiegu. Zwłaszcza wtedy warto wybierać środki o krótkim okresie karencji i szybkim, skutecznym działaniu.

Sadownicy coraz chętniej sięgają po droższe, ale skuteczniejsze w działaniu środki do zwalczania owocówek i zwójkówek. Do ich grona należy Affirm 095 SG, który firma Syngenta wprowadziła na polski rynek w 2012 roku. Substancja czynna tego preparatu – benzoesan emamektyny – działa wobec szkodników kontaktowo i żołądkowo. W ciągu 1-4 godzin od kontaktu z substancją czynną Affirm, larwy przestają żerować, nie mogą się poruszać i w efekcie giną po 2-4 dniach. Równocześnie czas jego działania wynosi 7-14 dni (w zależności od warunków pogodowych oraz tempa przyrastania roślin), tak więc wykazuje dużą skuteczność wobec stopniowo wylęgających się larw. Affirm cechuje nie tylko szybkość działania, ale również krótki 3-dniowy okres karencji. Szybki czas rozkładu powoduje, że preparat można zastosować jeszcze na kilka dni przed zbiorem owoców bez ryzyka pozostałości substancji czynnej w owocach. Affirm to środek selektywny wobec owadów pożytecznych, dlatego można używać go również tam gdzie praktykowana jest biologiczna metoda walki z niektórymi szkodnikami. Te wszystkie zalety – niska dawka substancji czynnej na hektar, krótki okres karencji, wysoka selektywność wobec owadów pożytecznych oraz bardzo wysoka skuteczność powodują, że Affirm jest powszechnie polecanym preparatem do ochrony sadow przed owocówką jabłkóweczką i zwójkówkami. Affirm spełnia także wymogi Integrowanej Ochrony, których przestrzeganie stało się obecnie obowiązkiem wszystkich rolników i sadowników.

Insektycyd Affirm - jabłko