You are here

AgroLider

Agrolider Piotr Winiecki

 • Uprawa: Rzepak ozimy, pszenica ozima, jęczmień ozimy, kukurydzap, pszenżyto ozime, jęczmień jary, owies, cebula
 • Bógwidze, pow. pleszewski, woj. wielkopolskie
 • Opiekun Syngenta: Robert Strycharz
 

Bógwidze

 

woj. wielkopolskie

 

Struktura zasiewów:

 • Rzepak ozimy: 90 ha
 • Pszenica ozima: 60 ha
 • Jęczmień ozimy: 12 ha
 • Kukurydza: 35 ha
 • Pszenżyto ozime: 40 ha
 • Jęczmień jary: 10 ha
 • Owies: 10 ha
 • Cebula: 15 ha

Testowane odmiany w sezonie 2020-2021 z zastosowaniem ochrony Syngenta

Odmiany:

 • Rzepak ozimy: SY Henrietta, Aganos
 • Jęczmień ozimy: SY Baracooda
 • Pszenica ozima: SY Yukon

Środki ochrony roślin:

 • Boxer 800 EC + Cayman = Pro Boxer Pak w pszenicy ozimej zabieg nie został wykonany z powodu trudnych warunków pogodowych jesienią
 • Moddus Start 250 DC + CCC (0,3 + 0,5) w pszenicy ozimej BBCH 30-31
 • Elatus Era w pszenicy ozimej BBCH 37-39
 

Relacje z pól:

 
 

Doświadczenia prowadzone przez: Agrolider Piotr Winiecki

Wybierz z listy poniżej po lewej, doświadczenie by poznać jego szczegóły i zastosowane środki ochrony Syngenta.

Lista doświadczeń w gospodarstwie:
 

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa rzepaku ozimego, odmiana SY Henrietta

 • Obsada: 4-9 szt/m²
 • Siew: 18.08.2020
 
 
Siew: 18.08.2020
 

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa rzepaku ozimego, odmiana Aganos

 • Obsada: 4-9 szt/m²
 • Siew: 18.08.2020
 
 
Siew: 18.08.2020
 
01.10.2020
Data lustracji: 01.10.2020
Opis: Stan plantacji z kolekcją odmian rzepaku ozimego.
Po siewie zlewne opady deszczu zaskorupiły glebę.
Opis: Zbyt głęboki siew, duża ilość i częstotliwość opadów deszczu sprowokowała rozwój zgorzeli siewek i wypadnięcia 60-70% roślin. Dodatkowo rośliny zostały osłabione przez występujące larwy tantnisia krzyżowiaczka. Część plantacji zostanie zlikwidowana.
Opis: Zgorzel siewek - efekt zbyt głębokiego siewu w lekkiej rozpylonej glebie (przedplon ziemniaki) Po siewie duża ilość opadów.

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa pszenicy ozimej, odmiana SY Yukon

 • Obsada: 330 szt/m²
 • Siew: 17.08.2020
 • Planowana ochrona:
  Boxer 800 EC + Cayman Pro BBCH 10-13
  Moddus Start 250 DC + CCC (0,3 + 0,5) BBCH 30-31
  Elatus Era BBCH 37-39
 
 
Siew: 17.08.2020
 
10.03.2021
Data lustracji: 10.03.2021
Opis: Stan plantacji pszenicy ozimej.
Stan plantacji bardzo dobry.
Faza BBCH 18/19.
Opis: Fuzaryjna zgorzel i łamliwość podstawy źdźbła.

Zastosowane środki ochrony Syngenta.
Uprawa jęczmienia ozimego Hyvido, odmiana SY Baracooda

 • Obsada: 180 szt/m²
 • Siew: 15.09.2020
 
 
Siew: 15.09.2020
 
10.03.2021
Data lustracji: 10.03.2021
Opis: Stan plantacji jęczmienia ozimego.
Bardzo dobre przezimowanie.
Faza BCH 14-16.