SY Elisabetta

Cechy odmiany

  • bardzo wysoki plon nasion,
  • wysoka zimotrwałość,
  • gen odporności na wirusa żółtaczki rzepy,
  • duży wigor i duża odporność na wyleganie,
  • elastyczny termin siewu,
  • wybór także na słabsze stanowiska glebowe.

Cechy agronomiczne

Charakterystyka odmiany

Opis odmiany

Tolerancja