SY Telias FAO 250

Przeznaczenie

 • odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
 • ziarno

Cechy odmiany

 • nr 1 w doświadczeniach CCA COBORU 2017 grupa średniowczesna – 110% wzorca
 • nr 3 w doświadczeniach CCA COBORU 2016 grupa średniowczesna – 108% wzorca
 • niezwykle wysoki potencjał plonowania na ziarno (grupa średniowczesna)
 • dobra wymłacalność ziarna
 • na zasobnych stanowiskach dobrze reaguje na obniżoną obsadę roślin – rekompensuje plon bardzo dużą kolbą i wysokim zaziarnieniem
 • dobra zdrowotność roślin
 • nadaje się na siewy na stanowiska wolno nagrzewające się

Warunki uprawy

 • 75 000 - 85 000 szt./ha
 • dobre stanowiska z najwyższym potencjałem plonowania

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint/dent
kolba typu flexziarno  
typu pośredniego

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2017
 • SY Telias
 • Wzorzec
Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2016
 • SY Telias
 • Wzorzec