SY Helenor

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa SC
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana o bardzo wysokimi stabilnym potencjale plonowania
  • odmiana dobrze gospodaruje wodą, przez co lepiej znosi stres suszy
  • bardzo dobry parametr dry down
  • bardziej odpowiednie do jej uprawy są gleby szybciej nagrzewające się wiosną

Cechy agronomiczne

Kukurydza SB 1830 (SY Helenor) odmiana na ziarno - cechy agronomiczne

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint/dent
kolba typu fix ziarno
typu dent

Zalecana obsada i gleba

  • ziarno: 75 000-85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngneta Polska 2022

Kukurydza SB 1830 (SY Helenor) odmiana na ziarno - wyniki doświadczeń