SY Fregat

SY Fregat – Polowa Prezentacja Odmiany

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 105,1% wzorca
  • odmiana dobrze gospodaruje wodą, przez co lepiej znosi stres suszy 
  • bardziej odpowiednie do jej uprawy są gleby szybciej nagrzewające się wiosną
  • odmiana szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down

Charakterystyka kolby

Ziarno typu dent

ziarno typu dent

Kolba typu flex

kolba typu flex

Zalecana obsada i gleba

  • 75 000-85 000 szt./ha
  • polecana na wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019

Kukurydza SY Fregat odmiana na ziarno

Hodowla Zarodowa Zwierząt „Żołędnica” Sp. z o.o. 2019

Kukurydza SY Fregat odmiana na ziarno

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta 2018

Kukurydza SY Fregat odmiana na ziarno