SY Calo

SY Calo – Polowa Prezentacja Odmiany

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania nr 1 w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 106,2% wzorca
  • silny wczesny wigor
  • bardzo mocny stay green
  • bardzo dobry dry down w końcowej fazie wegetacji

Charakterystyka kolby

Ziarno typu dent

ziarno typu dent

Kolba typu flex

kolba typu flex

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019

Kukurydza SY Calo odmiana na ziarno - wykres 2019

Badania rozpoznawcze COBORU CCA 2018

Kukurydza SY Calo odmiana na ziarno - badania rozpoznawcze