SY Calo

SY Calo – Polowa Prezentacja Odmiany

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania nr 1 w doświadczeniach CCA COBORU 2019 – 106,2% wzorca
  • odmiana nr 1 za dwulecie badań CCA COBORU 2018-2019, ze średnim plonem 114 dt/ha (14%), przy wilgotności zbioru 22% H2O
  • bardzo dobre oddawanie wody w końcowej fazie wegetacji

Charakterystyka kolby

Kolba typu flex
Ziarno typu flint/dent
kolba typu flex ziarno
typu pośredniego

Zalecana obsada i gleba

  • 80 000-85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2021

SY Calo - Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2021

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019-2020

SY Calo - Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia CCA COBORU 2019-2020