SY Brenton

Cechy odmiany

Typ: odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
Kierunek użytkowania: ziarno

  • wczesna odmiana ziarnowa
  • odmiana potwierdziła swoją wartość w ekstremalnie trudnym roku 2019 w doświadczeniach przeprowadzonych w Polsce – uzyskując plony zbliżone do najlepszych odmian na rynku – SY Calo, SY Talisman
  • bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji

Zalecana obsada i gleba

  • ziarno 82 000 - 85 000 szt./ha
  • wszystkie typy gleb

Wyniki doświadczeń

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2019

Kukurydza SY Brenton odmiana na ziarno - Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2019

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018

Kukurydza SY Brenton odmiana na ziarno - Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2018