SY Brenton FAO 220

Przeznaczenie

 • odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC)
 • ziarno

Cechy odmiany

 • wczesna odmiana ziarnowa
 • odmiana potwierdziła swoją wartość w ekstremalnie trudnym roku 2019, w doświadczeniach przeprowadzonych w Polsce
 • bardzo dobrze oddaje wodę w końcowej fazie wegetacji
 • nadaje się na siewy na stanowiska wolno nagrzewające się

Warunki uprawy

 • ziarno 82 000 - 85 000 szt./ha
 • wszystkie typy gleb

Plonowanie

Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2020
 • SY Brenton
 • Wzorzec
Plon i wilgotność ziarna, doświadczenia rozwojowe Syngenta Polska 2019
 • SY Brenton
 • Wzorzec