Krok do ochrony upraw

Wartość inwestycji w ochronę upraw

Syngenta | Commodity Pro | Inwestycja w lepsze plony |
Syngenta | Commodity Pro | Inwestycja w lepsze plony |

Krok do inwestycji
w lepszą
przyszłość

Cropwise Commodity Pro to program pomagający chronić
wartość zakupu nasion Syngenta przed spadkiem cen płodów
rolnych w trakcie sezonu wegetacyjnego.
Pospiesz się. Oferta ważna tylko do 20 grudnia 2023.

Zaloguj się, jeśli korzystasz z Cropwise Commodity Pro. Porozmawiaj z przedstawicielem Syngenta.

Dowiedz się więcej o Cropwise Commodity Pro

Cropwise Commodity Pro to pewność inwestycji w lepsze plony. Dowiedz się więcej o naszej wyjątkowej ofercie dla Twojego gospodarstwa.

Co to jest Cropwise Commodity Pro?

Syngenta | Cropwise Commodity Pro | Ochrona wartości zakupów  |
Zmienność rynku:

Osiągnięcie sukcesu na nieprzewidywalnym rynku rolnym staje się coraz większym wyzwaniem dla rolników. Cropwise Commodity Pro to program pomagający chronić wartość zakupu nasion Syngenta przed spadkiem cen płodów rolnych w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Syngenta | Cropwise Commodity Pro | Ograniczanie ryzyka  |
Ograniczenie ryzyka:

Dzięki Cropwise Commodity Pro, Syngenta ogranicza ryzyko wpływu spadku cen płodów rolnych na Twoje finanse, zapewniając do 15% zwrotu środków pieniężnych za zakupione nasiona, jeśli sytuacja na rynku przybierze niekorzystny obrót w dalszej części sezonu.

Jak to działa?

Hedging może wydawać się skomplikowany ze względu na złożoność rynku kontraktów terminowych. Utrudnia to rolnikom ochronę ich profitu przed spadkami cenami płodów rolnych. Syngenta wychodząc rolnikowi naprzeciw wprowadza Cropwise Commodity Pro: proste rozwiązanie wspomagające ochronę profitu.

1

Podpisz deklarację zakupu u przedstawiciela nasion Syngenta w terminie od 15.09.2023 do 20.12.2023 roku.​ Kup w okresie od 15.09.2023 do 31.05.2024 min. 100 jednostek odmian kukurydzy z oferty ogólnej Syngenta.

2

Do dnia 15.05.2024 zarejestruj swoje konto w programie Commodity Pro

3

Do dnia 31.05.2024 potwierdź w programie Agriclub zakup nasion, załączając dowód zakupu

4

W dniu 01.07.2024 zostanie ustalona cena zamknięcia (Lock-in Price) kukurydzy na giełdzie CBOT (Giełda towarowa w Chicago z ang. Chicago Board of Trade).

5

Ustalona cena zamknięcia (Lock-in Price) będzie chronić Twoje zakupy nasion przed spadkiem ceny kukurydzy (na giełdzie CBOT) w dalszej części sezonu

6

Gwarantujemy do 15 % zwrotu środków pieniężnych, jeśli średnia końcowa cena zamknięcia (Final Price) kukurydzy (CBOT) obliczona pomiędzy 03.07.2024 a 30.09.2024 roku będzie niższa w stosunku do ustalonej ceny z zamknięcia (Lock-in Price) dnia 01.07.2024 roku. Procent zwrotu środków pieniężnych zostanie obliczony na podstawie różnicy pomiędzy obydwoma cenami.

Nasze usługi i funkcje

Syngenta | Cropwise Commodity Pro | Maksymalizacja wydajności|

Wysokie i pewne plony dzięki technologii Syngenta.

Syngenta | Cropwise Commodity Pro | Maksymalizacja wartości inwestycji |

Nawet do 15% zwrotu środków pieniężnych na koniec sezonu, jeśli cena zmieni się na Twoją niekorzyść.

Syngenta | Cropwise Commodity Pro | Zabezpiecz zwrot z indeksu sezonowego  |

Prosty proces rejestracyjny przez który przejdziesz wspólnie z przestawicielem Syngenta.

Syngenta | Cropwise Commodity Pro | Bezpośredni kontakt z przedstawicielem regionalnym |

Dostęp do aktualnych cen kukurydzy (CBOT).

Syngenta | Cropwise Commodity Pro | Pełne bezpieczeństwo bez ryzyka |

Ustalona cena zamknięcia (Lock-in Price) chroniąca wartość zakupów nasion kukurydzy.

Syngenta | Cropwise Commodity Pro | Suport tehnic |

Pentru suport tehnic, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: +40748126838 sau la adresa de e-mail: . Vă dorim un sezon reușit!