You are here

Fungicyd Carial Star - najważniejsze informacje

Fungicyd Carial Star - co wyróżnia?

Objawy alternariozy na liściach - dr hab. Katarzyna Rębarz

Fungicyd Carial Star - podwójne uderzenie

Dwa rodzaje alternariozy ziemniaka i objawy alternariozy na bulwach

Następnie wchodzimy z produktami wgłębnymi i kontaktowymi przeciwko zarazie i alternariozie. Idealnie w tym miejscu każdego programu ochrony wpisuje się produkt wgłębno-systemiczny Carial Star 500 S.C. Carial Star 500 SC (250 g mandipropamid + 250 g difenokonazol), który chroni rośliny zarówno przed zarazą jak i alternariozą ziemniaka. W trakcie całego sezonu wegetacyjnego produkt można zastosować trzykrotnie.

Fungicyd Carial Star - Difenokonazol i Mandipropamid

Jak rozpoznać alternariozę i zarazę ziemniaka?

Fungicyd Carial Star - kiedy stosować?

Pierwszy fungicyd na 3 choroby ziemniaka !

Firma Syngenta wprowadzając na rynek nowy fungicyd Carial Star 500 SC umożliwia rolnikom ochronę plantacji ziemniaków przed najważniejszymi chorobami. Preparat jest pierwszym na polskim rynku fungicydem posiadającym bardzo wysoką skuteczność przeciwko zarazie ziemniaka i jednocześnie alternariozie powodowanej przez zarówno Alternaria alternata jak i Alternaria solani. Preparat posiada dwie substancje czynne i wyróżnia się wielokierunkowym sposobem działania: wgłębnym, powierzchniowym i systemicznym. Carial Star 500 SC można stosować 3 razy...

Pierwszy fungicyd na 3 choroby ziemniaka - fungicyd Carial Star 500 SC