Fungicyd Carial Star - najważniejsze informacje
Fungicyd Carial Star - co wyróżnia?
Fungicyd Carial Star - kiedy stosować?

Następnie wchodzimy z produktami wgłębnymi i kontaktowymi przeciwko zarazie i alternariozie. Idealnie w tym miejscu każdego programu ochrony wpisuje się produkt wgłębno-systemiczny Carial Star 500 S.C. Carial Star 500 SC (250 g mandipropamid + 250 g difenokonazol), który chroni rośliny zarówno przed zarazą jak i alternariozą ziemniaka. W trakcie całego sezonu wegetacyjnego produkt można zastosować trzykrotnie.

Fungicyd Carial Star - Difenokonazol i Mandipropamid
Fungicyd Carial Star - podwójne uderzenie

Carial Star 500 SC ma wysoką skuteczność przeciwko zarazie ziemniaka, 4,0 w skali Euroblight, a stosowany w pełnej rejestracyjnej dawce 0,6 l/ha (150 g difenokonazolu na ha) zapewnia  znacznie wyższą skuteczność w ograniczaniu alternariozy (wykr. 1) w porównaniu do innych obecnych na rynku produktów zawierających difenokonazol (rejestracyjna maksymalna dawka 0,5 l/ha = 125 g). Jest to duże udogodnienie dla rolników, ponieważ Carial Star zapewnia ochronę przed obydwiema chorobami równocześnie

Kontrola - zniszczona przez zarazę ziemniaka

Carial Star

Skuteczność Carial Star przeciwko Alternaria solani

Ochrona fungicydowa plantacji ziemniaków w najbliższych latach będzie coraz trudniejsza z powodu wycofywania niektórych substancji aktywnych. Ważna będzie wiedza o mechanizmach działania substancji, które pozostaną na rynku, aby maksymalnie ograniczyć proces powstawania odporności patogenów na nie. Dlatego należy umiejętnie dobierać fungicydy w całym sezonie wegetacyjnym ziemniaków, zarówno przeciwko zarazie jak i alternariozie ziemniaka. Doskonałym wyborem w tej sytuacji jest Carial Star zawierający dwie substancje aktywne o odmiennym mechanizmie działania.

Jak rozpoznać alternariozę i zarazę ziemniaka?