You are here

Hybrydowy jęczmień ozimy Hyvido™

Unikalne, wysokoplonujące hybrydowe odmiany jęczmienia ozimego.

Z myślą o potrzebie uzyskiwania coraz wyższych i lepszej jakości plonów jęczmienia, firma Syngenta jako jedyna wprowadziła na rynki światowe unikalne, wysokoplonujące hybrydowe odmiany jęczmienia ozimego.
 

W bieżącym sezonie w ofercie Syngenta znajduje się sześć odmian ozimego jęczmienia hybrydowego: Trooper, Galation, Wootan, Hobbit, Zzoom oraz Mercurioo.
 
Łącząc doświadczenie ekspertów z dziedziny hodowli i ochrony roślin opracowano ścisłe zalecenia uprawowe dostosowane do szczególnej dynamiki wzrostu odmian hybrydowych, pozwalające na pełne wykorzystanie ich potencjału genetycznego. Technologia uprawy jęczmienia hybrydowego dedykowana jest producentom zbóż paszowych, dla których Syngenta, jako jedyna firma, konsekwentnie rozwija system uprawy i ochrony, pozwalając w ten sposób maksymalizować efekt ekonomiczny produkcji.

Dzięki konsekwentnemu rozwijaniu kompleksowego systemu uprawy, uzyskano – w porównaniu z konwencjonalnymi odmianami populacyjnymi – trwale wyższe plony oraz większą stabilność plonu w zróżnicowanych lub trudnych warunkach stanowiskowych, atmosferycznych i uprawowych. Należy podkreślić, iż różnica ta występuje tym wyraźniej, im lepiej system uprawy jest dostosowany do szczególnej dynamiki wzrostu odmian hybrydowych. Przewaga technologii hybrydowej jęczmienia ozimego Syngenta potwierdzona została w wielu doświadczeniach jak i w produkcji polowej między innymi w Polsce, gdzie na plantacjach wdrożeniowych jak i produkcyjnych, ozime odmiany jęczmienia hybrydowego plonowały nawet ponad 10 t z ha.

Dodatkowo w porównaniu do oficjalnych wyników plonowania w Niemczech (np. pochodzących z krajowych badań odmian), uzyskanych przy zastosowaniu konwencjonalnych warunków uprawy, z wynikami plonowania uzyskanymi przy zastosowaniu zoptymalizowanej technologii uprawy odmian hybrydowych jęczmienia, różnice na korzyść technologii hybrydowej Syngenta wynosiły od 10 do 15 q/ha.

Odmiany jęczmienia hybrydowego Hyvido™


Wysoka stabilność plonowania, wśród odmian Hyvido™ wyróżnia się zimotrwałością.

Stabilny plon, elastyczne źdźbło i dokłosie

Wyznacza nowy standard w plonowaniu jęczmienia. Mieszaniec trójfazowy.

Odmiana hybrydowa o wysokiej i pewnej jakości

Wydajność, która inspiruje.

Sprawdzona, pewna odmiana.

Program ochrony jęczmienia hybrydowego Hyvido™


Środki ochrony roślin


Herbicydy

Boxer 800 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

Insektycydy

Karate Zeon 050 CS

Środek owadobójczy i przędziorkobójczy w formie koncentratu przeznaczony do zwalczania...

Herbicydy

Lintur 70 WG

Środek chwastobójczy w formie granul przeznaczony do zboża

Herbicydy

Axial 50 EC

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Jest...

Regulatory wzrostu

Moddus 250 SC

Środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w formie koncentratu stosowany do zbóż.

Fungicydy

Tilt Turbo 575 EC

Tilt Turbo 575 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania...

Fungicydy

Bontima 250 EC

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu...